NA POSLEDNÍ CHVÍLI: Koronavirus (COVID-19) zde
23-Červenec-2021

DOBRÝ DEN


Na Kanárských ostrovech všichni neustále intenzivně pracujeme, abyste nás mohli navštívit za podmínek maximální bezpečnosti, hygieny a kvality. V současné době máme nejnižší epidemiologický index ve Španělsku.

Pokud se brzy chystáte navštívit naše ostrovy, níže najdete informace, které by vás mohli zajímat.

1Kdo může navštívit Kanárské ostrovy?

Kanárské ostrovy může navštívit kdokoliv přijíždějící z Evropské unie, ze země v schengenském prostoru nebo ze třetí země, se kterou má Španělsko vzájemné dohody o přijímání cestujících. Jedná se o Spojené království, Austrálii, Čínu, Jižní Koreu, Nový Zéland, Rwandu, Thajsko,Singapur, Izrael a Japonsko. Od 7. června můžete cestovat za turistikou i z jiných než výše uvedených zemí, pokud budete mít očkovací průkaz.

Při plánování návratu doporučujeme vždy zkontrolovat požadavky a doporučení dané země.

2Musím před cestou na Kanárské ostrovy podstoupit nějakou zvláštní proceduru?

Všichni lidé, kteří si na Kanárské ostrovy přijdou užít dovolenou, musí projít zdravotní prohlídkou. Tato kontrola závisí na situaci, ve které se nacházíte:  

Pokud cestujete z rizikové oblasti mimo Španělsko:  

 • Před cestou na Kanárské ostrovy musí být vyplněn a podepsán elektronicky formulář kontroly stavu (formulář FCS).  

 • Hygienická kontrola na letišti spočívající v měření teploty (s horečkou a tělesnou teplotou 37,5 ° C nebo vyšší) a vizuálním ověření nepřítomnosti příznaků.  

 • Pro vstup do turistických ubytovacích zařízení platí zvláštní podmínky (viz bod 3)

 • Osoby starší 12 let musí dále splňovat jeden z následujících požadavků:

     1. Potvrzení o očkování prokazující, že držitel obdržel vakcínu proti COVID-19. Bude vyžadováno kompletní očkování, přičemž poslední dávka musí být podána nejméně 14 dní před vstupem do Španělska. Bude akceptována jakákoli vakcína schválená na trh Evropskou unií (Evropská agentura pro léčivé přípravky, EMA) a WHO.

    2. Certifikát, který držiteli potvrzuje negativní výsledek testu na aktivní infekci COVID-19. Přijaty budou antigenní testy provedené maximálně 48 hodin před příjezdem do Španělska a testy NAAT (PCR, TMA, LAMP) provedené maximálně 72 hodin před příjezdem do Španělska. Cestující z Velké Británie budou mít nárok pouze na testy NAAT.

     3. Potvrzení prokazující, že se držitel zotavil z onemocnění COVID-19, vydané nejméně 11 dní po prvním pozitivním testu NAAT (PCR, TMA, LAMP). Potvrzení je platné po dobu 180 dnů.

Pokud cestujete z oblasti s nízkým rizikem mimo Španělsko:  

 • Před cestou na Kanárské ostrovy je třeba vyplnit a podepsat elektronicky formulář kontroly stavu (formulář FCS).  

 • Hygienická kontrola na letišti spočívající v měření teploty (s horečkou a tělesnou teplotou 37,5 ° C nebo vyšší) a vizuálním ověření nepřítomnosti příznaků.

 • Pro vstup do turistických ubytovacích zařízení platí zvláštní podmínky (viz bod 3)

Pokud cestujete z jiné autonomní oblasti Španělska:

 

 • Diagnostický test na aktivní infekci COVID-19 s negativním výsledkem provedený do 72 hodin před příjezdem na Kanárské ostrovy. Povinné.
 • Přijímané testy jsou PCR (COVID-19 RT-PCR), transkripčně zprostředkovaná amplifikace (TMA). Jsou také schváleny rychlé testy pro detekci antigenů SARS-CoV-2 se specificitou více než 97% a senzitivitou více než 80%, podle jejich odpovídající homologace.  
 • Pro vstup do turistických ubytovacích zařízení platí zvláštní podmínky (viz bod 3)

Test nemusí předkládat:

 • Děti do 12 let 
 • Cestující pokračující v cestě v kanárském přístavu nebo na letišti s cílovu destinací do jiné země nebo na jiné místo na území státu.
 • Cestující, kteří prokáží, že byli mimo autonomní oblast Kanárských ostrovů po dobu kratší než 72 hodin před příjezdem, bez ohledu na místo jejich pobytu.
 • Cestující, kteří mají úřední doklad prokazující, že obdrželi kompletní očkování do 8 měsíců před cestou, nebo alespoň jednu dávku vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) proti onemocnění COVID-19 — v tomto případě více než 15 dní před odjezdem — během předchozích čtyř měsíců. V úředním dokumentu o akreditaci očkování musí být uvedena obdržená vakcína, počet dávek a datum podání každé dávky.
 • Cestující, kteří prostřednictvím úředního lékařského potvrzení nebo veřejného dokladu prokáží, že prodělali onemocnění méně než před 6 měsíci.

Pokud cestujete mezi ostrovy: 

V současné době je pohyb mezi ostrovy plně obnoven, s denními spoji, které umožňují bezproblémový přesun z jakéhokoli ostrova na druhý, letadlem i lodí. Binter a Canaryfly jsou letecké společnosti, se kterými můžete cestovat mezi ostrovy, a společnostmi poskytující lodní přepravu jsou Fred OlsenArmasBiosfera Express a Líneas Romero.

 • Výlety mezi ostrovy nejsou nijak omezeny 
 • Pro vstup do turistických ubytovacích zařízení platí zvláštní podmínky (viz bod 3)

V každém případě je nutné si před cestou na Kanárské ostrovy zjistit požadavky vaší cestovní kanceláře nebo letecké společnosti.

3Podmínky vstupu do regulovaného turistickému ubytování.

Ubytovaní musí splňovat jeden z následujících požadavků:

 • Diagnostický test na aktivní infekci COVID-19 s negativním výsledkem provedený do 72 hodin před příjezdem na Kanárské ostrovy. (PCR, TMA o antígeny.)
 • Cestující, kteří mají úřední doklad prokazující, že obdrželi kompletní očkování do 8 měsíců před cestou, nebo alespoň jednu dávku vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a WHO proti onemocnění COVID-19 - v tomto případě více než 15 dní před cestou - během předchozích čtyř měsíců 
 • Cestující, kteří prostřednictvím úředního lékařského osvědčení nebo veřejného dokladu prokáží, že prodělali onemocnění před méně než 6 měsíci

Výjimky z výše uvedeného:

a) Děti mladší 12 let

b) Osoby, které prokáží, že mají bydliště na Kanárských ostrovech, a prohlásí na svou odpovědnost, že neopustily území během 15 dnů před jejich příjezdem do zařízení, a že v tomto období neměly příznaky související s onemocněním COVID- 19.

c) Osoby bez ohledu na místo pobytu, které prokáží, že byly mimo autonomní oblast Kanárských ostrovů po dobu kratší než 72 hodin před příjezdem, a zůstali na území 15 dní před výše uvedenou kratší dobou nepřítomnosti do 72 hodin a rovněž prohlašují na svou odpovědnost, že v uvedeném období neměly příznaky související s onemocněním COVID-19.

V každém případě je nutné si před cestou na Kanárské ostrovy zjistit požadavky vaší cestovní kanceláře nebo letecké společnosti.

4VÝJIMEČNÁ SITUACE NA NĚKTERÝCH OSTROVECH

Do 30.07.2021 

 

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 1

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 2

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 3

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 4

Tenerife

 

 

 

 x

Gran Canaria

 

 

 

Lanzarote

 

 


Fuerteventura

 

 

 x

 

La Palma


 

 x

 

La Gomera


 x

 

 

El Hierro

  x

 

 

 

La Graciosa

 

 


 

Během pobytu musí turisté respektovat příslušná opatření pro každý pohotovostní stupeň, která jsou shrnuta v následující tabulce:

 

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 1

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 2

POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 3

 POHOTOVOSTNÍ STUPEŇ 4

OMEZENÍ VSTUPU A ODLETU Z OSTROVU

NE

NE

NE

 

NE

OMEZENÍ POHYBU V NOCI

NE

NE 

NE 

 

NE 

SETKÁVÁNÍ

MIMO PARTNERY

Maximálně 10 osob

Maximálně 6 osoby

Pouze v restauraci a

maximálně 4 osoby

 

Maximálně 2 osoby

POHOSTINSTVÍ A STRAVOVÁNÍ

Zavírací doba v 02:00

maximálně 10 strávníků

Zavírací doba v 24:00

máximálně 6 strávníci

 

Pouze 50 % kapacity terasy a

zavírací doba v 23.00h

 

 

Zavírací doba v 18:00

 

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Otevřeno, skupiny

maximálně 10 osob

Otevřeno, skupiny

maximálně 6 osob

Otevřeno, skupiny

maximálně 4 osob

 

 

Otevřeno

VEŘEJNÁ DOPRAVA

Funguje v běžném režimu

50 % kapacity

50 % kapacity

50 % kapacity

 

POULIČNÍ OBCHODY

Ano

Ano

Ano

Ano

AKCE

Ano

Pozastaveno

Pozastaveno

Pozastaveno

NOČNÍ ZÁBAVA

Ano

Pozastaveno

Pozastaveno

Pozastaveno

 

5Nejsem si úplně jistý/á ohledně testů:

Cestuji z jiné španělské autonomní oblasti, potřebuji také podstoupit test, abych mohl/a pobývat v turistickém zařízení na Kanárských ostrovech?

Ano, je nutné, abyste si podstoupil/a diagnostický test provedený maximálně 72 hodin předem a výsledek musí být negativní. A  (TMA) :Transcription Mediated Amplification .

Jsem obyvatel Kanárských ostrovů, musím při pobytu v kanárském turistickém zařízení předložit potvrzení o negativním testu?
Ne. V tomto případě musíte prokázat, že jste obyvateli Kanárských ostrovů a na vlastní odpovědnost prohlásit, že jste neopustili Kanárské ostrovy 15 dní před vaším příjezdem do turistického zařízení, a že jste v tomto období neprojevili příznaky onemocnění COVID-19.

Je test také povinný při odjezdu z Kanárských ostrovů?
Ne, ale vaše země to může vyžadovat. Doporučujeme vždy zkontrolovat požadavky a doporučení vaší země původu.

Mohu absolvovat test na ostrovech?
Kanárské ostrovy mají samozřejmě prvotřídní zdravotnická zařízení. Ubytovatel vám poskytne informace o nejbližším místě k provedení schváleného diagnostického testu. V každém případě vám poskytneme seznam schválených center na Kanárských ostrovech, kde můžete test absolvovat.

6Jaká bezpečnostní opatření budou zavedena na letišti a/nebo v letadle?

Mějte na paměti, že ve vnitřních prostorách letiště a po celou dobu letu musíte mít roušku a dodržovat všechna bezpečnostní opatření uvedená leteckou společností i orgány letiště.

Doporučujeme, pokud je to možné, odbavit se online, abyste se vyhnuli zbytečným administrativním úkonům na letišti. Mějte na paměti, že mnoho leteckých společností již nepovoluje příruční zavazadlo v kabině, s výjimkou osobního zavazadla, které se vejde pod sedadlo.

7Mohu se volně pohybovat mezi ostrovy?

Samozřejmě, jednou z velkých výhod návštěvy Kanárských ostrovů je to, že během jedné návštěvy můžete poznat několik ostrovů. Ostrovy se od sebe velmi liší a stojí za to je navštívit.

V současné době je pohyb mezi ostrovy plně obnoven, s denními spoji, které umožňují bezproblémový přesun z jakéhokoli ostrova na druhý, letadlem i lodí. Binter a Canaryfly jsou letecké společnosti, se kterými můžete cestovat mezi ostrovy, a společnostmi poskytující lodní přepravu jsou Fred Olsen, Armas, Biosfera Express a Líneas Romero.

8Co bychom měli vědět před příjezdem na Kanárské ostrovy? Bezpečnostní opatření.

Z toho důvodu je povinné si stáhnout do svého telefonu aplikaci pro upozornění na výskyt infekce RadarCOVID, která je k dispozici pro iPhone i Android. Na základě vaší polohy vás aplikace upozorní na riziko výskytu infekce COVID-19.

Kromě toho byste měli znát hlavní opatření, která jsou uplatňována k zajištění vašeho zdraví a pohody.

 

Obecná opatření:

 • Dospělí a děti starší 6 let musí v uzavřených veřejných prostorách nosit roušku (s výjimkou příjmu potravy), stejně tak i ve venkovních prostorách, kde není možné dodržovat bezpečný sociální odstup 1,5 m. Lidé se zdravotním postižením nebo onemocněním dýchacích cest jsou od této povinnosti osvobozeni.
 • Sociální odstup (stanoven na 1,5 m).
 • Používání hygienických prostředků (mýdla a hydroalkoholické gely).
 • Adekvátní úklid a dezinfekce ve všech zařízeních a materiálech (se zvláštním posílením na toaletách a podobných běžně používaných místech)

Specifická opatření:

 • Na veřejných komunikacích, na veřejnosti a uzavřených veřejných prostorech . Dále není dovoleno kouřit nebo používat elektronické cigarety, pokud není možné zaručit odstup 2 metry. Na veřejných komunikacích není dovoleno kouřit.
 • Veřejná a/nebo hromadná doprava. Rouška je povinná pro osoby a děti starší 6 let, pokud nelze dodržet minimální sociální odstup 1,5 metru s výjimkou postižení nebo onemocnění dýchacích cest. V případě turistického autobusu jsou místa přidělena.
 • Ubytování pro turisty. Kapacita je omezena ve společných prostorech podle požadovaného společenského odstupu, to platí i pro animační aktivity a skupinové lekce. Najdete zde asistované bufetové služby, při kterých se provádí individuální servírování na talíře nebo samoobslužný servis, ve kterém jsou na displejích s nabídku jídla oddělené obrazovky.
 • Aktivní turismus. Outdoorové turistické aktivity představují jen malá rizika a jsou obvykle pořádány pro malé skupiny. V žádném případě není dovoleno sdílet jednotlivé sportovní náčiní, pro které platí zvláštní čisticí a dezinfekční opatření.

9Jaká osobní ochranná opatření mám přijmout, abych předešel(předešla) infekcím?

Španělské ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby všichni občané přijali tato osobní ochranná opatření:

 • Často provádějte hygienu rukou mýdlem a vodou nebo hydroalkoholickým gelem.
 • Při kašlání nebo kýchání zakryjte ústa a nos jednorázovými ubrousky a poté je vyhoďte.
 • Udržujte sociální odstupy nejméně 1,5 m od lidí, s nimiž nežijete (se symptomy nebo bez nich)

Doporučuje se, aby se ve skupinách nebo při setkání lidí, kteří nežijí společně v soukromých prostorech, nesetkávalo více než 10 osob, i když lze zaručit bezpečné sociální odstupy.

10Co mám dělat, když se u mě během pobytu na Kanárských ostrovech objeví příznaky? Asistenční pojištění COVID.

Pokud máte příznaky, jako je kašel, horečka, dušnost nebo nepříjemné pocity, izolujte se ve svém ubytování a zavolejte na číslo 900 112 061, kde vám dají pokyny, na jaké zdravotnické zařízení se máte obrátit.

Mějte na paměti, že při návštěvě jakéhokoliv zdravotnického zařízení na ostrovech musíte mít ochrannou roušku a nesmíte se dotýkat žádného povrchu rukama.

Nejdůležitější je vaše zdraví a pohoda, pokud nemáte uzavřené zdravotní pojištění, poskytneme vám také na Kanárských ostrovech zdarma pojistku AXA, která pokryje všechny výdaje spojené s COVID-19. Chcete-li zjistit více o pojistném krytí, klikněte na tento odkaz.

Hygienická doporučení:

Lavamanos

Často provádějte hygienu rukou pomocí mýdla a vody nebo hydroalkoholického gelu.

Toallitas

Při kašlání nebo kýchání si zakrývejte ústa a nos jednorázovými tkaninami a poté je vyhoďte.

Distancia de seguridad

Udržujte sociální odstupy nejméně 1,5 metru od lidí, s nimiž nežijete (se symptomy nebo bez nich).

Barbijo

Je povinné používat roušku ve veřejné dopravě, na veřejných komunikacích, na veřejnosti a veřejných uzavřených prostorech bez ohledu na dodržování sociálního odstupu 1,5 m.

V případě výskytu příznaků volejte na:

900 112 061

Fiebre

Horečka

Tos

Kašel

Falta de aire

Problémy s dýcháním