Přístupná turistická destinace

Kanárských ostrovech

Kanárské ostrovy jsou konsolidovanou destinací s dlouholetou zkušeností potvrzenou turistickou aktivitou po několik desetiletí. Od 60. let 20. století ostrovy přijaly miliony turistů různých národností, kteří našli v tomto atlantském souostroví požehnaném nejlepším podnebím na světě, místo, kde lze vychutnávat dovolenou se všemi zárukami kvality v infrastruktuře a službách.

Contenido

Kromě bezpečné destinace byly Kanárské ostrovy vždy charakterizované svou pohostinností a kapacitou přijmout všechny osoby, nezávisle na jejich stavu. Zároveň byly schopné přizpůsobit se a uspokojit svérázné potřeby různých kolektivů, proto motorická, vizuální, intelektuální nebo sluchová postižení nebyla omezením pro vychutnání plného turistického zážitku.

Mimo splňování platných předpisů, jak v oblasti státní, tak autonomní, související se zaručením práv osob s postižením, byly Kanárské ostrovy vždy vnímavé vůči různým potřebám. Proto především turistické lokality a větší obce sousledně eliminují fyzické bariéry ve veřejných a soukromých systémech pro usnadnění mobility.

Přizpůsobená infrastruktura, doprava a aktivity

Contenido

Většina turistických ubytování a různá zařízení pro volný čas a kulturu, jako jsou restaurace, módní lokality, tematické parky, muzea, divadla, koncertní sály, ale také veřejné toalety a pěší stezky, mezi mnoha dalšími systémy, splňují požadavky pro bezbariérový přístup.

Osoby s postižením mají zároveň přístup k dopravě přizpůsobené pro Vaše přesuny. Osm kanárských letišť tedy nabízí služby bezplatné asistence cestovatelům s omezenou mobilitou nebo s intelektuálními, sluchovými nebo vizuálními postiženími. Mimo letištní prostory má veřejná doprava na ostrovech uzpůsobené autobusy a taxi, stejně jako soukromé společnosti pronájmu aut, s řidičem i bez něj.

Imagen
Contenido

Na Kanárských ostrovech zároveň najdeme širokou nabídku volnočasových, kulturních, sportovních aktivit souvisejících s gastronomií, které vyhovují potřebám osob s nějakým druhem postižení. Pláže hlavních turistických center a městské pláže mají služby uzpůsobené přístupu jak do písku, tak do moře, aby všichni mohli vychutnávat příjemné chvíle opalování a relaxační koupání v průzračných vodách Atlantického oceánu. Zároveň existují společnosti, které pořádají prohlídky do přírodních oblastí, a lze navštívit centra s výkladem, které mají k dispozici vhodné prostředky pro kolektivy se zvláštními potřebami.