Evropské Fondy

Digitální ekosystém turistického cíle Kanárské ostrovy, včetně jeho oficiálního webu a sociálních sítí, jsou projekty financované z fondů Evropské unie.

Contenido

Webové stránky Holaislascanarias.com ve svých 15 jazycích a aktivace a správa kanálů Instagram a Facebook cílové destinace Kanárské ostrovy jsou projekty financované z evropských fondů pocházejících z:

Contenido

Fond REACT-EU je součástí širšího evroého balíčku pomoci, který byl schválen Evroou komisí v červenci 2020 pod názvem Next Generation EU, jehož cílem je přispět k nápravě okamžitých ekonomických a sociálních škod způsobených pandemií koronaviru. Podporuje ekologické, digitální a odolné oživení ekonomiky.

Contenido

Mechanismus pro obnovu a odolnost (MRO) má za cíl podporovat investice a reformy ve členských státech, aby dosáhly udržitelného a odolného zotavení, přičemž podporují ekologické a digitální priority EU.