Horolezení

Svislá výzva

Kanárské ostrovy nabízejí výjimečné podmínky pro sportovní lezení. Díky jejich sopečnému původu je na všech ostrovech poměrně odlišný terén i skály. Stěny, převisy, věže... Členitý reliéf je plný kontrastů a horolezci všech úrovní mají možnost se věnovat všem druhům lezení. Téměř všechny lokality se navíc nacházejí v prostředí s vysokou krajinně estetickou hodnotou, ale největší odměnou pro každého zájemce o lezení je vždy dosažení vrcholu.