Ecomuseo de La Alcogida

Řemesla na ostrově Fuerteventura, naživo
V severně-centrální části ostrova Fuerteventura, blízko města Tefir, se nachází výjimečné muzeum La Alcogida. Jeho zvláštností je, že se jedná o živé muzeum: návštěvník se seznámí s tím, jak pracují řemeslníci na ostrově v jednotlivých profesích a bude si moct jejich práci vyzkoušet. Ekomuzeum tvoří sedm opravených domů, které představují různé architektonické styly na ostrově, od jednoduchého a skromného rolnického domu po panství s dlouhými balkóny, dvoupodlažními dřevěnými schody a krovovou střechou.
Poznejte život majorerského rolníka
V muzeu se můžete seznámit s životem majorerského rolníka - obyvatele ostrova Fuerteventura - od 19. století až do období před několika málo desítkami let. Najdete zde také pěknou prezentaci domácí ostrovní fauny: kozy, osli nebo velbloudi, a také flóry: mučenky, sukulenty tabaiba a palmy. Ty všechny snášejí vyprahlou krajinu. Navíc nabízí možnost seznámit se se systémem sběru vody, pecemi nebo dřívější dobou a sběrači slámy.
Localidad
Tefía

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nefotografujte s bleskem. Mohly by poškodit umělecky a kulturně hodnotná díla.
- Používejte odpadkové koše a pokud možno vyhazujte již dříve vytříděný odpad do příslušného kontejneru. Ve výstavních halách nejezte jídlo.
- Dávejte si pozor na batoh nebo tašku, abyste při pohybu nenarazili do žádného předmětu.
- Snažte se mlčet nebo mluvit potichu, abyste nerušili ostatní návštěvníky.
4
11
262
10045