Saliny Janubio

Nejrozsáhlejší saliny na Kanárských ostrovech

Saliny Janubio na Lanzarote jsou největší slaniny na Kanárských ostrovech a vytvářejí lidskou krajinu s velkou architektonickou a kulturní hodnotou. Stále produkují bílé zlato, které bylo ještě před několika desetiletími zásadní položkou ostrovního hospodářství. Nacházejí se v laguně vytvořené vulkanickými erupcemi, které stály u zrodu lávové bariéry na břehu moře. Díky přítomnosti stěhovavých ptáků byly vyhlášeny vědecky zajímavým místem.

Neodolatelné západy slunce na Lanzarote

Toto místo vypovídá o úsilí obyvatel Lanzarote přetvořit prostředí tak, aby jim přinášelo ovoce. Architektura salin je příkladem houževnatosti a sounáležitosti s půdou, kde se povolání předávalo z otce na syna po řadu generací. Návštěvu salin doporučujeme za soumraku, kdy se slunce odráží v nádržích, kde se vypařuje voda, a vytváří tak hru odstínů a barev, jejíž kráse žádný fotoaparát neodolá.

Catering
Parking
Localidad
Yaiza
Para consultar toda la información disponible y actualizada sobre horarios, reservas, localización y contacto accede a la web oficial.

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nefotografujte s bleskem. Mohly by poškodit umělecky a kulturně hodnotná díla.
- Používejte odpadkové koše a pokud možno vyhazujte již dříve vytříděný odpad do příslušného kontejneru. Ve výstavních halách nejezte jídlo.
- Dávejte si pozor na batoh nebo tašku, abyste při pohybu nenarazili do žádného předmětu.
- Snažte se mlčet nebo mluvit potichu, abyste nerušili ostatní návštěvníky.
3
11
262
10045