NA POSLEDNÍ CHVÍLI: Koronavirus (COVID-19) zde

Saliny Janubio

Saliny Janubio, na Lanzarote
Saliny Janubio, na Lanzarote
Saliny Janubio, na Lanzarote
Saliny Janubio, na Lanzarote
Saliny Janubio, na Lanzarote

Nejrozsáhlejší saliny na Kanárských ostrovech

Saliny Janubio na Lanzarote jsou největší slaniny na Kanárských ostrovech a vytvářejí lidskou krajinu s velkou architektonickou a kulturní hodnotou. Stále produkují bílé zlato, které bylo ještě před několika desetiletími zásadní položkou ostrovního hospodářství. Nacházejí se v laguně vytvořené vulkanickými erupcemi, které stály u zrodu lávové bariéry na břehu moře. Díky přítomnosti stěhovavých ptáků byly vyhlášeny vědecky zajímavým místem.

Neodolatelné západy slunce na Lanzarote

Toto místo vypovídá o úsilí obyvatel Lanzarote přetvořit prostředí tak, aby jim přinášelo ovoce. Architektura salin je příkladem houževnatosti a sounáležitosti s půdou, kde se povolání předávalo z otce na syna po řadu generací. Návštěvu salin doporučujeme za soumraku, kdy se slunce odráží v nádržích, kde se vypařuje voda, a vytváří tak hru odstínů a barev, jejíž kráse žádný fotoaparát neodolá.

Isla Lanzarote

For the latest available information about opening hours, reservations, locations and contact details, see the official website.

PŘEJDĚTE NA WEB

ZJISTĚTE