Pozorování hvězd na majáku Orchilla

Observatoř u moře, kde se nacházel nultý poledník

Maják Orchilla se nachází na západě ostrova El Hierro a je snadno dostupný autem. Je to přírodní stanoviště, odkud lze pozorovat oblohu nad klidným Atlantickým oceánem. Vyznačuje se nízkým světelným znečištěním. Kromě významné astronomické hodnoty této lokality cesta sem stojí za to také z historického hlediska. V 17. století bylo toto místo zvoleno jako výchozí bod nultého poledníku, který byl až v roce 1885 přemístěn do anglické vesnice Greenwich.

Spatřete souhvězdí Býka, které ohlašuje konec podzimu

Pokud se v Orchille podíváte v listopadu brzy v noci směrem na východ, s mořem za zády a s majákem po levé ruce, můžete spatřit souhvězdí, které ohlašuje konec podzimu. Je to souhvězdí Býka, se svým charakteristickým tvarem hlavy s dlouhými rovnoběžnými rohy. Na jeho hlavě, tvořené písmenem V sestaveným z hvězd, jedna z nich září více než ostatní. Je to Aldebaran, hvězda s arabským jménem, které znamená „následující“. Její název odkazuje k tomu, že tato hvězda jako by následovala hvězdokupu Plejády při její pouti po obloze. A tato hvězdokupa pouhým okem připomíná drobnou kometu, ale při pohledu triedrem nebo hvězdářským dalekohledem s velkým zorným polem je úchvatná.

Altitude
132 m
Protected sky
Oblast s vysokým stupněm ostrosti
Parking
Protected natural space
Localidad
Punta de Orchilla

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
Udržitelnost
Sostenibilidad
  • Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
  • Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
  • Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
  • Vypněte světlomety a nepoužívejte svítilny. To pomůže minimalizovat světelné znečištění oblohy.
  • Pokud se nacházíte na astronomické pozorovatelně, respektujte a pečujte o různé prvky mobiliáře (informační panely, zábradlí, sedadla, dalekohledy a teleskopy atd.).
  • Snažte se mlčet nebo mluvit potichu. To vám zpříjemní zážitek.
7
9
262
10045