Polopřírodní agro-ekologický park Frontera

Příroda a agroturistika

Polopřírodní agro-ekologický park Frontera tvoří rozsáhlá přírodní zóna, kombinující přírodu a možnosti agroturistiky na nejmladším z Kanárských ostrovů. El Hierro je biosférická rezervace UNESCO, rozkládající se na sotva 268 čtverečních kilometrech. Představuje nejzápadněji a nejjižněji položené území Kanárských ostrovů a bod, kde ještě před několika staletími podle evropských kartografů končil svět. V jižní a západní polovině území se nachází vybraná destinace agroturistiky: polopřírodní agro-ekologický park Frontera, kde spolu člověk a příroda stále ještě žijí v míru.

Co si v parku Frontera nenechte ujít

Hornatý ostrov El Hierro nabízí lesy, vyprahlé oblasti a bezpočet vulkanických kráterů. Pestrá mozaika jeho krajin a biotopů vás nepřestane překvapovat. Návštěvník se ve stejný den může vykoupat v blízkosti mořské rezervace, nechat na sebe působit staletí historie vtisknutá do kmenů jalovcového lesa a vydat se po stezkách pralesy z dávných časů. A pokud by vás začaly opouštět síly, dopřejte si pokrm z tropické ploskozubcovité ryby pez loro tropical s bramborami a typickou salsou v jedné z nemnoha mořských rezervací na Kanárských ostrovech.

Výška
1337 m
Flora interest
Trekking routes
Wildlife interest
Localidad
La Frontera

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
No te lo puedes perder
Imagen
Subtítulo
Parque Rural de Frontera
Título
Jalovcový háj

Slavný jalovcový strom na ostrově El Hierro

V západním cílu ostrova El Hierro roste les plný staletých stromů. Z jejich neuvěřitelné schopnosti přizpůsobit se živlům padá na návštěvníka pocit vlastní bezvýznamnosti. Řeč je o jalovcovém háji El Sabinar, otevřeném lese autochtonních jalovců, jejichž kmeny rostou v důsledku věčného boje proti větru nakloněné a různě zakřivené. Tenhle přírodní klenot naleznete uprostřed obecních pastvin, v okolí se volně pohybují krávy a ovce a nedaleko odtud se nachází kostelík Nuestra Señora de los Reyes.

Stačí zaparkovat vůz a vaši pozornost okamžitě zaujme jeden ze stromů: jalovec Sabina de El Hierro, mohutný exemplář připomínající tanečnici zalomenou v pase, která se zaklání dozadu a její vlasy splývají až na zem. Svým nezaměnitelným tvarem se tento jalovec stal jedním ze symbolů ostrova. Je znakem adaptability a krásy obyvatel parku Frontera i ostatních částí ostrova Hierro.

Imagen
Título
Síť turistických stezek

Vydejte se pěšky po tradičních trasách ostrova El Hierro

Polopřírodní agro-ekologický park Frontera se rozkládá na jihovýchodě ostrova El Hierro. Díky klidu, který zde vládne, vám putování po četných stezkách přinese nezapomenutelný prožitek. Namáhavou cestu s výraznou a složitou svažitostí vyváží úchvatné pohledy do krajiny a krystalicky čistý vzduch, kolik si ho jen budete přát. Některé z tras se dodnes využívají při tradičních oslavách. K těm patří známá poutní stezka sloužící při svátku tzv. Snášení Panny Marie Tří Králů od kostelíka až do hlavního města ostrova (Bajada de la Virgen de los Reyes) dnes zařazená do GR-131.

K prozkoumání celé sítě cest doporučujeme začít v krásném kempu Hoya del Morcillo, uprostřed lesa kanárských borovic a v sousedství městečka El Pinar. Můžete odtud pořádat výlety po různých částech PR-EH 1: jedna z nich probíhá svěžími vavřínovými háji Mencafete na severním úbočí parku a zavede vás do rybářské vesnice v jižním cípu ostrova, La Restinga; cílem jiných jsou podmanivé zálivy Las Playas a Frontera.

Imagen
Título
Maják Faro de Orchilla

Nultý poledník procházel ostrovem El Hierro

Nejzápadnější místo Kanárských ostrovů a samotného ostrova El Hierro tvoří území načervenalých vulkanických hornin a kráterů, v jejichž středu se na bílé budově se zelenými okenicemi a dveřmi vypíná jednoduchý maják Faro de Orchilla. Právě on po celých 250 let před greenwichským meridiánem označoval nultý poledník naší planety. Pro dobyvatele, kteří se přes Kanárské ostrovy vracívali z amerického kontinentu, bylo jeho světlo prvním příslibem evropské pevniny.

V bezprostřední blízkosti majáku uvidíte nejroztodivnější lávové formace, navštívit můžete zpřístupněné lávové tunely a zahlédnete obří sladké pryšce - tabaiby připomínající svícny. Komu zvědavost nedá, ten určitě bude chtít navštívit blízký památník nultého poledníku a nechat si svou návštěvu potvrdit pracovníky ostrovní organizace pro cestovní ruch, Patronato de Turismo. A jakmile překročíte starý meridián, můžete se vydat po blízké silnici HI-500 směrem na Taibique a navštívit exotickou pláž s červeným vulkanickým pískem, El Verodal.

Imagen
Título
Svah El Julán

Návštěvnické informační středisko o kultuře kmene bimbaches

Gigantický svah z hornin lávového původu, El Julán, se svažuje až k moři Mar de las Calmas omývajícímu jihozápadní pobřeží ostrova El Hierro. V horninách svahu se skrývají nejdochovanější skalní rytiny kmene bimbaches, předkolumbovských obyvatel ostrova. Místo leží vzdáleno od jakékoli zástavby a návštěvník odtud nedohlédne na jediný dům, ani silnici. Jako by zdejší příroda pohltila i poslední stopy civilizace.

U odbočky ze silnice HI-400 se ale maskovaně skrývá informační středisko Kulturního parku El Julán. V jeho expozicích se dozvíte podrobnosti o tom, jaký hospodářský, kulturní a politický význam mělo toto místo pro původní obyvatele. Váš odborný průvodce vás kromě toho dovede osmikilometrovou stezkou až ke starým rytinám v lávové hornině nazývaným Los Letreros a Los Números (Nápisy a Čísla) na starodávném shromaždišti kmene a k dalším zajímavým místům.

Imagen
Subtítulo
Parque Rural de Frontera
Título
Mariánská svatyně Nuestra Señora de los Reyes

Kostel patronky ostrova El Hierro v La Dehesa

Nejuctívanější soškou nepočetných obyvatel na ostrově El Hierro je skulptura patronky ostrova, Panna Maria Tří Králů. Soška zasvěcená Panně Marii obdržela své jméno podle Epifanie, křesťanského svátku Tří králů, slaveného 6. ledna. Právě toho dne obdrželi obyvatelé ostrova v roce 1546 drobnou, ze dřeva vyřezanou sošku Panny Marie. Jako odměnu za záchranu posádky jedné lodi, směřující k americkému kontinentu.

Soška Panny Marie je uložena v ostrovní svatyni Nuestra Señora de los Reyes. Skromný kostelík stojí na samotě uprostřed mírných kopců porostlých dehesským vřesem, v oblasti obecních pastvin rozkládající se ve výšce 600 m n. m. v severní části západního výběžku ostrova a na území polopřírodního agro-ekologického parku Frontera. Zastavení na tomto místě cestou za křivolakými jalovci nebo na vyhlídku Mirador de Bascos určitě potěší vaši duši.

Imagen
Título
Námořní rezervace La Restinga

Potápění a pokrmy z čerstvých ryb na jihu ostrova El Hierro

Před jižní pobřežní hranicí polopřírodního agro-ekologického parku Frontera se rozkládá námořní svatyně, domov ojedinělého bohatství mořských živočichů. Námořní rezervace La Restinga-Mar de Las Calmas sousedí s nejjižnějším bodem ostrova El Hierro. Rozlehlá a klidná zátoka je známa jako Moře klidu (Mar de Las Calmas). Celkem 750 hektarů vodní plochy sytě modré barvy je rájem potápěčů, podmořských fotografů a zdejších rybářů, pro které je rybolov obživou.

Flotila úctyhodných rybářských lodí pracujících v rezervaci vyráží z blízkého přístavu La Restinga. Právě odtud se na moře vydávají také lodě se skupinkami potápěčů, směřující za elegantními rejnoky manta, korpulentním kranasem Dumerilovým a zdrženlivými murénami. Navečer se rybáři, potápěči i turisté scházejí v restauracích přístavu La Restinga, aby si dali pokrm z ploskozubcovitých ryb nebo kanice opásaného a doprovodili ho sklenkou vynikajícího bílého vína z ostrova.

Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Nechoďte na místa, kde to není povoleno, a respektujte značení na stezkách. Opuštění povolených cest způsobuje škody na životním prostředí a může být nebezpečné i pro vás a osoby, které vás doprovázejí.
- Nerozdělávejte oheň mimo povolená místa a v letních měsících dbejte zvýšené opatrnosti.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
7
10
262
10045