Polopřírodní agro-ekologický park Nublo

Největší polopřírodní park na ostrově Gran Canaria

Polopřírodní agro-ekologický park Nublo a největší chráněná krajinná oblast na ostrově Gran Canaria je pokladnicí řady kulturních a přírodních hodnot. K těm patří hlavní symbol ostrova, obří kamenný monolit vulkanického původu - Nublo. Park se rozkládá na ploše 26 tisíc hektarů ve výseči směřující ze středu ostrova na jeho západ. Nachází se v něm 30 menších osídlených center a získal status biosférické rezervace UNESCO. Jeho přírodní bohatství zahrnuje svěží háje kanárských borovic na vrcholech hor i křovinaté porosty z autochtonních pouštních rostlin v místech, kde údolí parku vyúsťují k moři.

Co si v parku Nublo nenechte ujít

K parku Nublo se dostanete po několika silnicích směřujících ze severu a východu ostrova. Dovedou vás k vyhlídkovým místům (monolit Bentayga), odpočívadlům (Llanos de la Pez), plážím (Veneguera), kempům (vodní nádrž Las Niñas), kouzelným vesničkám (Artenara) i k bohaté nabídce soukromého ubytování na venkově. Návštěvníci mohou vystoupit až k základům kamenného monolitu Nublo, ochutnat typickou mandlovou sladkost "bienmesabe" (tomámrád) z Tejedy a pořídit si nádherné obrázky krajiny z okolí velkých vodních nádrží. Ve středisku pro návštěvníky u skaliska Bentayga si vyberete z řady turistických stezek třeba tu, která vás zavede na panenskou pláž Güi Güi.

Výška
1.670 m
Flora interest
Perfoming center
Trekking routes
Public transport
Wildlife interest

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
No te lo puedes perder
Imagen
Título
Skalní útvar Nublo

Romantický západ slunce ve stínu Nublo

Nublo je prizmatický monolitický útvar sopečného původu. Nna výšku měří 80 metrů a vznikl přírodní cestou v důsledku eroze okolních hornin. Tyčí se na vrcholu a v samém středu ostrova Gran Canaria. Domorodé kmeny, které osídlovaly ostrov v neolitické době před více než 500 lety, uctívaly horu pod monolitem Nublo jako svaté místo. Pro dnešní obyvatele představuje Nublo emblém Gran Canaria a kout, z něhož lze pozorovat romantické západy slunce nad lesnatými a svěžími vrcholy ostrova.

K úpatí skalního útvaru ve výšce 1 750 metrů n. m. vás dovede krátká, ale strmá stezka. Začíná u silnice GC- 600 a rozmarně spojuje Nublo s jeho dvěma menšími skalními druhy: El Fraile (Mnich) a La Rana (Žába). Výstup v pozdních odpoledních hodinách vás odmění nezapomenutelným pohledem na západ slunce nad mořem a nad Tenerife s Atlantským oceánem v pozadí. Dokonalý okamžik, aby se vám v paměti rozezněla píseň kanárského skladatele Néstora Álama, jejíž slova říkají: "Stín skaliska Nublo, útesy Tejedy, řetězy mých hor a hory mojí země…“

Imagen
Título
Informační středisko u skalního útvaru Bentayga

Moderní muzeum přímo u posvátného skaliska Tejedy

Návštěvnické středisko u skalního útvaru Bentayga (španělsky Centro de interpretación del roque Bentayga) je ideálním místem k naplánování návštěvy polopřírodního agro-ekologického parku Nublo. Ale také ideálním výchozím bodem pro vaši túru. Pracovníci moderního muzea vám poradí, jak si největší přírodní rezervaci na ostrově Gran Canaria nejlépe vychutnat. A nejen to. V moderních a elegantně vybavených prostorách muzea vás ze všech stran obklopí historie přírody a domorodců spjatá se skaliskem Bentayga. Skalní útvar Bentayga se vypíná na vrcholu hory téměř pyramidálního tvaru a původní obyvatelé kanárských ostrovů ho považovali za posvátné místo.

Informační středisko je dostupné po silnici GC-671 a leží nedaleko městečka Tejeda v samém centru ostrova. Jakmile zaparkujete auto, z vyhlídky střediska se před vámi otevře pozoruhodný pohled na údolí Tejedy a skalní monolit Nublo. Uvnitř muzea vás čeká zajímavý okruh výstav, informačních panelů a také osmiminutový videofilm. Obohaceni o nové znalosti se vydejte po turistické stezce až ke skalisku Bentayga. Cesta vede přes ‘almogarén’, místo, kde podle některých teorií měli dávní obyvatelé kanárských ostrovů slavit své bohoslužebné obřady.

Imagen
Título
Turistická stezka po přehradních nádržích

Pěší turistika po umělých jezerech ostrova Gran Canaria

Dalo by se říct, že Gran Canaria je ostrovem přehradních nádrží a že některé z jeho nejkouzelnějších přírodních koutů souvisí právě s nimi. Proto patří k nejoblíbenějším návštěvám v rámci přírodního parku Nublo pěší túra kolem tří z největších vodních děl na ostrově. Zdoláte při ní ojedinělé kaňony, zatímco malé palmové a borové háje vám připraví ten nejúžasnější přírodní kalendář.

Nenáročná okružní stezka měří 15 kilometrů a dovede vás k vodním dílům Chira, Soria a Cueva de las Niñas. Dvě z nich leží na území parku Nublo a to na začátku dvou údolí vedoucích jižní polovinou ostrova. Výchozím bodem stezky je samotná přehradní hráz Chira. Jednu z nejkrásnějších zastávek túry tvoří vodopád Caidero de Soria. Pokud ale uplynulé týdny přinesly vydatné deště nebo jestliže předpověď počasí slibuje srážky, raději svůj výlet odložte.

Imagen
Subtítulo
Parque Rural del Nublo
Título
Tradiční výrobky

Za tradicemi parku Nublo

Několik málo osad na území polopřírodního agro-ekologického parku Nublo na ostrově Gran Canaria dodnes předává svědectví o fascinujících tradicích a laskominách vybrané chuti. První zastávkou na trase za tradicemi je městečko Tejeda, ležící ve středu ostrova. Mandle ze zdejších stromů se zpracovávají do vyhlášených dobrot z marcipánu a bienmesabe (česky tomámrád). Ve Středisku léčivých rostlin se můžete přiučit starým léčitelským trikům, na denní tržnici si nakoupíte sladkosti a sezónní ovoce.

Následující zastávkou je západně položená Artenara. Připravuje se zde vynikající pokrm z kukuřice a místních brambor a jedna z posledních salaší produkuje ovčí mléko pro výrobu vynikajícího sýru. Ovce se v rámci sezónního pastevectví přesouvají z jedněch pastvin na druhé. Poblíž Artenary se nachází další dvě obce proslavené svými řemesly: ve skalních domech v Acuse se vyrábějí košťata z palmových listů, v Hrnčířském středisku Lugarejos (Centro Locero de Lugarejos) se provozuje hrnčířství v předkolumbovském stylu: bez hrnčířského kruhu a bez pece, vypaluje se nad otevřeným ohněm.

Imagen
Subtítulo
Parque Rural del Nublo
Título
Původní druhy flóry

Miniaturní botanický světadíl

Flóra Kanárských ostrovů představuje celosvětově neuvěřitelnou raritu. Dochovala se zásluhou geografické izolace a ochrany svého území. Příkladem takové ochrany je polopřírodní agro-ekologický park Nublo. Na jeho území se vyskytuje přibližně 308 druhů rostlin a hub, celých 51 z nich roste přirozeným způsobem pouze na Kanárských ostrovech a 1 z nich se vyskytuje pouze v tomto parku. Členitý povrch Nublo sahá od vrcholů hor až na pobřeží a je útočištěm obrovské spousty biotopů.

V blízkosti kříže Cruz de Tejeda (1 514 m. n. m.), jednoho z nejvyšších míst na ostrově, nabízejí lesy kanárských borovic osvěžující stín. Při sestupu kaňony zahlédneme podél údolního koryta vrby a koberce rostlin lpících na skalnatých útesech. Cestou odhalíme i několik exemplářů pistácie atlantské a autochtonních palem. A úplně dole, kde už doléhá horko, nás obklopí porosty pouštních rostlin jako pryšce a kaktusy. Úplný botanický světadíl v miniatuře.

Imagen
Subtítulo
Parque Rural del Nublo
Título
Síť turistických stezek

Vystoupejte ke Cruz de las Nieves a sestupte až na pláž Güi Güi

Celých 26 tisíc hektarů polopřírodního agro-ekologického parku Nublo na ostrově Gran Canaria je protkáno stezkami nejrůznějších délek, svažitosti a náročnosti. Hvězdou mezi všemi je výstup až k samotnému skalnímu útvaru Nublo. Nicméně s pohorkami na nohách dosáhnete i jiných cílů, tak třeba nejvyššího vrcholu ostrova Las Nieves (1 949 m. n. m.), ležícího 3,7 km od super kempu Llanos de la Pez v hornatém středu ostrova.

Další oblíbená stezka, tentokrát střední obtížnosti a dlouhá 12 kilometrů (tam a zpět), vychází z vesničky Tasartico, svažuje se mezi hustými porosty pryšce a kaktusů a končí na panenské pláži Güi Güi na západním pobřeží ostrova. Jiná stezka obdobné délky spojuje vrcholy Cruz de Tejeda a Cruz de María. Vede po hřebenu pohoří oddělujícího severní a jižní část ostrova, kde pasátové větry často unášejí mraky ve výši vašich ramen.

Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Nechoďte na místa, kde to není povoleno, a respektujte značení na stezkách. Opuštění povolených cest způsobuje škody na životním prostředí a může být nebezpečné i pro vás a osoby, které vás doprovázejí.
- Nerozdělávejte oheň mimo povolená místa a v letních měsících dbejte zvýšené opatrnosti.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
2
10
262
10045