NA POSLEDNÍ CHVÍLI: Koronavirus (COVID-19) zde

Přírodní památka Los Roques

Přírodní památka Los Roques na ostrově La Gomera

Skalní menhiry a vavřínové lesy na ostrově La Gomera

Na ostrově La Gomera naleznete množství formací sopečného původu odkrytých v důsledku eroze půdy. Málo z nich má však pro ostrov tak symbolický význam jako právě homolovitá skála Agando a její čtyři družky: zploštělá a sešikmená skála Las Lajas, drobná a diskrétní La Zarcita, naostřená a vyzývavá Carmona a podsaditá a úctyhodná Ojila. Soubor „menhirů" obklopených vavřínovým lesem na vrcholech hor v centru La Gomery si zaslouží zařadit do každé trasy autem po ostrově, který získal statut biosférické rezervace UNESCO.

Pohledy na skálu Agando a horu Teide

Skály se nacházejí v blízkosti silnice TF-713 vinoucí se vzhůru horami od hlavního města ostrova, San Sebastián de la Gomera. Průběh silnice kopíruje předěl mezi severními a jižními úbočími, odkud lze často pozorovat kaskádovité formace oblak. Ze dvou vyhlídek známých jako Miradores de Los Roques získáte výhled na oba svahy, skály můžete fotografovat z nejrůznějších úhlů a spatříte vrchol hory Teide „vznášet se" nad mořem. U základny skály Agando začíná kouzelná 2,5kilometrová stezka. Prochází mlžným vavřínovým lesem a vede až k La Degollada de Peraza.

Isla La Gomera

1075 m

1075 m

Přírodní zajímavost

Přírodní zajímavost

ZJISTĚTE