Camino de la Virgen

Panoramatický trekking na vrcholech ostrova El Hierro

Camino de la Virgen vede přes centrální vrcholky ostrova El Hierro a umožní vám vychutnat si panoramatický výhled na louky, svahy El Julan, El Golfo, El Pinar, Nisdafe a oblast Azofa, již v okolí Valverde. Přírodní planina prochází přes různé typy lesů ostrova (jalovec chvojka, borovice a vavřín) před vstupem na pastviny Nisdafe. Kompletní trasa trvá jeden den, takže je možné naplánovat si výlet v jednotlivých fázích.

27 kilometrů a velký pokles spájejí dva kostely

27 kilometrů délky a značný pokles dělají, že táto túra vám zabere osm hodin vysoké obtížnosti. Camino de la Virgen spojuje lesní dráhy, silnici a zpevněnou stezku přes vesnice Frontera, El Pinar a Valverde. Tahle túra, která spojuje svatyně louky a farnost Valverde, umožňuje navštívit Monumento al Campesino, práce kanárského umělce Tony Gallardo, který byl postaven v roce 1976 jako symbol počátku demokratického období. Je vhodné vzít si vhodné oblečení a obuv, stejně jako jídlo a sluneční ochranu.

Délka
26,8 km
Public transport
Localidad
Frontera - El Pinar - Valverde
Downloadable files selection
Archivos
Imagen Archivo
Título Fichero
Camino de la Virgen
pdf

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
No te lo puedes perder
Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Svět kolem svaté patronky

Pastviny jsou výjimečným místem, je na nich cítit samota. Tato neobdělávaná krajina s jalovcovým lesem byla změněna pastevectvím, kde zdi označovaly dobytku jeho pastviny. Uprostřed nich se nachází odloučená svatyně Panny Marie Královské, u níž začíná její cesta, camino de la Virgen. Po této cestě absolvuje každé čtyři roky Panna Marie tzv. sestup.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Kámen radních

Na tomto kameni, stojícím jen sto metrů od kostela, spočine Panna Marie poté, co ji zástupci úřadů vyzvednou ze svatyně, aby zahájili sestup. Dříve se těmto zástupcům říkalo radní, proto tento kámen nese po nich jméno. Zde Pannu Marii přebírá obec Sabinosa, aby ji při sestupu nesla jako první.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Boží muka s křížem

Toto místo má vysokou symbolickou hodnotu, protože je z něj na cestě do Valverde naposledy vidět kostel na svazích Cresu, než se přejde na cesty v oblasti Binto. Kříž zde vztyčil jeden cestovatel do Ameriky, který se na ostrově vylodil a nechal zde tento kříž jako výraz díků za své vyléčení. Při sestupu Panny Marie Královské slouží toto místo k zastávce.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Hraniční čára Binta a jeho pramen

Na tomto místě obyvatelé Sabinosy poprvé předají Pannu Marii dál; jednotlivé obce se v jejím snášení střídají a tančí pro ni. Přebírá ji vesnice El Pinar, která ji ponese velkou část cesty s jednou zastávkou a poté ji předá obci El Golfo. V blízkosti se nachází jeden z mála pramenů na vrcholu ostrova El Hierro.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Malpaso, místo s výstižným názvem

Jedná se o nejvyšší bod ostrova s řídkým porostem, téměř stále bičovaný větrem. Jeho název, zlý průchod, značí, jak obtížné je tudy procházet. Nabízí fantastický výhled na celý ostrov a je příkladem sopečné krajiny s „picónem”, místním názvem pro vulkanickou škváru či popel.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Místo k soužití: kříž králů Cruz de los Reyes

Na této stráni přijímají svatí ostrova požehnání Panny Marie a všechny skupiny obyvatel jednotlivých vesnic společně tančí pro svou patronku. Místní rodiny rozprostírají ubrusy pro rodinný piknik, který je při sestupu hlavním odpočinkem.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Hraniční čára Cepónu

Tato hraniční čára mezi oblastmi slouží k tomu, aby nyní Pannu Marii Královskou nesli tanečníci z obce El Golfo. Převzali ji od obyvatel vesnice El Pilar, kteří ji pak znovu ponesou v oblasti La Llanía. Z toho si můžete udělat obrázek o tom, jak je sestup organizačně náročný a jak striktní je protokol při přepravě této orámované sochy.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Požehnání údolí

Tyto kameny nesoucí název Dos Hermanas, dvě sestry, jsou při sestupu důležitým místem, protože Panna Marie tu na chvíli opustí cestu, aby požehnala údolí El Golfo. O něco dále se znovu vrátí na svou trasu do Valverde.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Hraniční čára La Llaníe

Pannu Marii znovu převezmou obyvatelé vesnice El Pinar. Na tomto úseku projdou vřesovcovým lesem, tančírnou čarodějnic, mýtinou opředenou legendami, a úchvatnou sopečnou kalderou Fileba, jedním z nejzajímavějších míst ostrova z geologického hlediska.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Hraniční čára La Marety

Na této hraniční čáře se při sestupu Panny Marie, kterou zde předává vesnice El Pinar obci Isora, schází mnoho lidí. Je novější, pochází z poloviny minulého století, a leží na území oblasti El Jorado. Tato hranice je tradičně velmi výrazná, se značnou rivalitou obou obcí.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Hraniční čára La Cruz del Niño, dětského kříže

Na mesetě Nisdafe přejímají Pannu Marii obyvatelé San Andrésu z rukou obyvatel Isory. Podle náboženského slibu spojeného se sestupem patronky by ji měli doprovodit všichni obyvatelé El Hierra, pokud jim v tom nezabraňuje nějaká oprávněná překážka, k čemuž na cestě slouží zastávky. Jednou z nich je zastávka „čtyř rohů”.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Hraniční čára Cuatro esquinas

Toto je nejkratší úsek cesty Panny Marie, starý 150 let. Vznikl, když vesnice ze severu (Mocanal, Echedo a Erese) požádaly o nesení patronky. Cesta totiž neprocházela jejich územím, a neměly tedy možnost Pannu Marii doprovázet.

Imagen
Subtítulo
Cesta Panny Marie, El Hierro
Título
Hraniční čára Tejeguete

Tato poslední hraniční čára slouží k tomu, aby Pannu Marii převzala obec Valverde. Obecní sdružení jí předá velitelskou berlu a Panna Marii absolvuje poslední úsek cesty na ramenou místních radních.

Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Nechoďte na místa, kde to není povoleno, a respektujte značení na stezkách. Opuštění povolených cest způsobuje škody na životním prostředí a může být nebezpečné i pro vás a osoby, které vás doprovázejí.
- Bezpečnější je mít zvíře na vodítku.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
7
54784
10 13
262
10045