Caldera de Bandama

Procházky po obrovské přírodní rezervaci v severovýchodní části ostrova Gran Canaria

Nachází se mezi obcemi Santa Brígida, Telde a Las Palmas de Gran Canaria. Cesta přes kaldery Bandama se rozšiřuje přes útesy Las Goteras a Guiniguada, směrem k pobřeží. Tato oblast velkého přírodního bohatství vznikla pěti tisíc let vedle staré sopky Pico de Bandama. Kaldera má 216 metrů do hloubky, 574 metrů do výšky a tisíc metrů v průměru. Vedle této geologické hodnoty jsou významné i archeologická jeskyně Cueva de los Canarios, kterou starověcí lidé používali jako silo pro skladování plodin a potravin.

Výšlap přes výhledny a jeskyně mezi rostlinami a místními ptáky

Pěší trasa, která stěží přesahuje tři kilometry, trasa přes Caldera de Bandama (pojmenovaná podle holanského obchodníka Van Damme) prochází přes výhlednu Cornical a pokračuje přes Casas de Fondo, jeskyně Bodegas, rybník El Culatón a kříž Tres Piedras. Náročná obtížnost a průměrný sklonem 18 %. Cesta umožňuje poznat rostliny jako „tajinaste blanco“ a olivovník evropský, stejně jako poštolku a pěnice černohlavou, ostrovní ptáky. Nezapomeňte si vzít sebou opalovací krém.

Délka
4,2 km
Public transport
Localidad
Santa Brígida
Downloadable files selection
Archivos
Imagen Archivo
Título Fichero
Caldera de Bandama
pdf

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
No te lo puedes perder
Imagen
Subtítulo
Bandama, Gran Canaria
Título
Casas de la Caldera neboli Domy kráteru

Stezka vychází z jednoho seskupení domů, jež v několika případech udržují tradiční typologii, včetně vinného sklepa, který nám ukazuje, že stojíme v krajině, kde je v okolí dobře patrný prostor pro vinice a svět vína.

Imagen
Subtítulo
Bandama, Gran Canaria
Título
Mirador de los cuartos

Tuto vyhlídku najdeme hned, jak se dostaneme na stezku nalevo na malé rovině. Dává nám panoramatický výhled na vnitřek kráteru a jeho stěny; je to skvělé místo k poznání geologické různorodosti kráteru. K nejvýznačnějším prvkům, nalevo na svahu vrcholu Bandama ve vnitřní části kráteru, patří usazenina z toků, již poznáme podle sestavy horizontálních vrstev v asi 50ti metrovém pásmu nepravidelného trojúhelníkového tvaru.

Imagen
Subtítulo
Bandama, Gran Canaria
Título
Vyhlídka Cornical

Tato vyhlídka na skalnatém výběžku je ve výšce 380 metrů a z ní obsáhneme pohledem celou sopečnou kalderu. Odtud můžeme pozorovat prstence skalnatých vrstev, které utvářejí stěny kotlin. Vidíme jasně různé prostory na dně, jak zóny, které vykazují známky obdělávání, tak teplomilný les, který zaujímá stále více prostoru, protože znovu zabírá ztracené území.

Imagen
Subtítulo
Bandama, Gran Canaria
Título
Las Piedras neboli Kameny

Procházíme územím, na kterém se sopečná škvára nacházející se na prvním úseku změnila na podemleté části svahu. Pronikáme do prostoru, kde se teplomilný les s přítomností lentišku, divoké olivy a palmy mísí s velkými skalnatými bloky spadlými ze svahu, podle nichž se toto místo nazývá.

Imagen
Subtítulo
Bandama, Gran Canaria
Título
Casas del Fondo

Tato, dnes polorozbořená osada nás odkazuje k prvnímu osadníkovi v Caldeře, jménem Daniel Van Damme, v 16. století, z jehož příjmení si bere název. Komplex je složen z podsklepeného domu s půdorysem ve tvaru L, s lisem na lisování hroznů – jedním z nejstarších na Gran Canaria – přístřeškem pro zvířata, mlatem a pecí.

Imagen
Subtítulo
Bandama, Gran Canaria
Título
Era del alpendre

Od Casas del Fondo půjdeme okružní stezkou, která nás provede všemi kouty kaldery. Opustíme dům posledního nájemce Caldery, Agustinita, projdeme přes tůň s pozorovatelnou ptáků, až se dostaneme k záhonu plané olivy stojící naproti domům el Fondo, nad centrálním jádrem této sopečné prohlubně. La Caldera má 3 mlaty, což nám dává ponětí o důležitosti, kterou zde mělo pěstování obilí.

Imagen
Subtítulo
Bandama, Gran Canaria
Título
Lesem

Jihovýchodní stranou kaldery přecházíme krásný teplomilný les s lentišky, divokými olivami, palmami a dračinci, který stoupá po svahu až k prudkému srázu. V této oblasti je jiný vodní pramen kráteru, která je vedena v potrubí až k jednoduchému kohoutku, který najdeme v domech osady el Fondo. Je to prostor, kde můžeme ocenit ticho la Caldery a nechat se pohltit přírodou, protože velkolepé kolmé stěny nás izolují od vnějšího světa, před tím než půjdeme po svahu zpátky.

Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Nechoďte na místa, kde to není povoleno, a respektujte značení na stezkách. Opuštění povolených cest způsobuje škody na životním prostředí a může být nebezpečné i pro vás a osoby, které vás doprovázejí.
- Bezpečnější je mít zvíře na vodítku.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
2
54784
10 13
262
10045