Stříbrná cesta

Trekking přes starou cestu hospodářských zvířat

Tahle túra prochází přes cestu, kterou v minulosti využívali lidé a hospodářská zvířata na ostrovu Gran Canaria k provádění zvířat za hledáním lepší pastviny každou sezónu. Díky vylepšením, které poskytl bohatý statkář z konce 19. století, ostrované mohli překonat reliéf vrcholů směrem k jihu v době, kdy silniční komunikace neexistovali. Postupem času cesta byla vybavena pro turisty a poutníky.

Cesta s borovými lesy, „tajinastes“ a „verodes“

Mezi borovicemi, koštěmi, „tajinastes“ a „verodes“. stříbrná trasa vede přes oblasti vysoké biologické hodnoty jako Degollada de Becerra, Garañón, Pasos de la Plata a Tunte. S celkovou vzdáleností třináct kilometrů přes vydlážděnou cestu, lesní stezku a zpevněné plochy, lze tuto túru dokončit za pět hodin pro její stupeň střední obtížnosti. Nezapomeňte opalovací krém a vezměte si vhodnou obuv, stejně jako jídlo a pití, abyste si mohli vychutnat chvíle odpočinku na cestě.

Délka
11 km
Public transport
Localidad
San Bartolome de Tirajana-Tejeda
Downloadable files selection
Archivos
Imagen Archivo
Título Fichero
Ruta de la Plata
pdf

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
No te lo puedes perder
Imagen
Subtítulo
Stříbrná stezka, Gran Canaria
Título
Proláklina Degollada de Cruz Grande

La Degollada de Cruz Grande neboli proláklina velkého kříže je přirozenou spojnicí mezi údolím Cuenca de Tirajana a údolími západní části ostrova, tedy roklemi Chira a Soria. Vystoupáme cestou vycházející ze silnice kousek před touto proláklinou, pokud jdeme z Las Tirajanas. Najdeme zde křížovou cestu, od níž stezka směřuje dále k hřebenu s nádhernou vyhlídkou na údolí Tirajany a rokle Chira a Soria s velkými vodními rezervoáry.

Imagen
Subtítulo
Stříbrná stezka, Gran Canaria
Título
Stříbrný průsmyk Paso de la Plata

Tento kamenitý úsek cesty měřící sotva půl kilometru pochází z 19. století. Byl vybudován proto, aby usnadnil průchod dobytka přes vrchol a nemuselo se chodit delší cestou až k Circo de Ayacata. Tento průsmyk pomáhal přejít komplikovanou soutěsku mezi jižními skalisky vrcholu pomocí dláždění, které vydrželo až dodnes.

Imagen
Subtítulo
Stříbrná stezka, Gran Canaria
Título
Vysuté nádrže Charco Hondo

Tato malá přehrada je příkladem kultury shromažďování vody na vrcholech Gran Canaria. Přímo ve svahu využívají tyto malé nádrže dešťovou vodu tekoucí z holých, výše položených planin, aby se tak maximálně využilo vody, která by se jinak snadno roztekla po skaliskách.

Imagen
Subtítulo
Stříbrná stezka, Gran Canaria
Título
Pláně Llanos de Pargana

Tento prostor je holý v důsledku eroze, což vysvětluje existenci vysutých přehrad na jižním svahu. Tento skalnatý vrcholek je známý též jako Cortijo de Pargana, statek Pargana. Můžeme zde pozorovat útvary sopečného celku La Agujereada, přírodních otvorů a jeskyň, které se objevují na okrajích této skalnaté pláně, na níž se třpytí naše stezka.

Imagen
Subtítulo
Stříbrná stezka, Gran Canaria
Título
Okno na Roque Nublo

Tento typ kamenných mostků není na ostrově ojedinělý. Vznikly v důsledku diferenciální eroze a jsou známy pod názvem díry nebo proděravělé otvory. Tento se jmenuje Agujereada de la Fuentecilla, otvor u pramínku, ale díky zarámování pohledu na skalní útvar Roque Nublo se mu začalo říkat „okno na Nublo”.

Imagen
Subtítulo
Stříbrná stezka, Gran Canaria
Título
Proláklina pecí Degollada de los hornos

Cesta stoupá ze svahu rokle Barranco de Tirajana k této proláklině Degollada de los hornos, jejíž jméno nám připomíná tradiční lesnické využití, v němž byla jednou ze surovin pryskyřice. Získávala se z vaření borovicových kmenů v pecích, z nichž se destilovala. Používala se především jako impregnační prostředek a na Kanárských ostrovech se jí říká „ryba”. Stráně u této prolákliny byly pro tyto pece ideální, protože se stavěly s 30% sklonem, který napomáhal destilaci.

Imagen
Subtítulo
Stříbrná stezka, Gran Canaria
Título
Pryskyřičné pláně Llanos de la Pez

Tyto planiny byly v polovině 20. století zcela holé, místní borovice totiž posloužily k produkci pryskyřice. Odtud také získaly své jméno. Díky zalesňovací politice vlády ostrova Gran Canaria se na tuto pláň navrátil borovicový les, jak můžeme sledovat z mezníků podél cesty s označením vlastnictví státu, které pocházejí z té doby. Spolu s borovicovým lesem projdeme po parcelách s jabloněmi vysázenými na zkoušku.

Imagen
Subtítulo
Stříbrná stezka, Gran Canaria
Título
Proláklina Degollada de Becerra

Z této vyhlídky se nám nabízí nádherný pohled na začátek rokle Barranco de Tejeda s centrálním krajinným úkazem Roque Bentayga, jednou z hlavních enkláv původních kanárských obyvatel v tomto údolí s významnými archeologickými nálezy. V panoramatu se tyčí skalní útvar Roque Nublo a jsou také vidět vesnice tohoto údolí, z nichž hlavní je Tejeda. Pod vyhlídkou také vidíme vesnice Cuevas Caídas a La Culata. Vedle vyhlídky se nachází informační centrum biosférické rezervace Gran Canaria.

Imagen
Subtítulo
Stříbrná stezka, Gran Canaria
Título
Kříž Cruz de Tejeda

La Cruz de Tejeda, tedy tejedský kříž, pomáhal pěším v orientaci na tomto vrchu ostrova již od 17. století, protože se v tomto bodě stýká mnoho cest. V minulosti bylo toto místo známé pod názvem proláklina kříže, Degollada de la Cruz. Navíc se nachází prakticky v zeměpisném středu ostrova. Současný kříž ze zeleného kamene pochází ze 70. let minulého století. Nahradil předchozí kříž ze 60. let, který zničila bouře – Cruz de Tejeda se totiž nachází v místech, kde je značně cítit působení pasátů.

Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Nechoďte na místa, kde to není povoleno, a respektujte značení na stezkách. Opuštění povolených cest způsobuje škody na životním prostředí a může být nebezpečné i pro vás a osoby, které vás doprovázejí.
- Bezpečnější je mít zvíře na vodítku.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
2
54784
10 13
262
10045