Camino de los Gracioseros

Stará trasa pro přepojení La Graciosa a Lanzarote

Tato cesta vede podél staré silnice, kterou využívají obyvatelé La Graciosa, aby mohli jít a vrátit se z ostrova Lanzarote. Trasa má 4,5 km a střední až vysokou obtížnost v závislosti na klesání nebo stoupání. Prochází přes útesy Famara, na severu, a La Graciosa s pohledem na průliv El Río. Trasa na vulkanické hornině, s některými kluzkými částmi, vrcholí na úrovni moře. Jako odměnu za túru je moc příjemné si plavat v modrých vodách El Río.

Sestup mezi endemickou flórou a faunou

Chcete-li začít tuto cestu je nutné jet oklikou k vyhlídce El Río, která se nachází na výjezdu z obce Yé směrem do Guinate. Je to kouzelná cesta s krásným výhledem na pobřežní oblast Lanzarote, s prvním kamenným chodníkem od výstupu z Yé do Guinate, kde cesta začíná klesat cesta vyvíjí se v zatáčkách. Kromě chůze tato trasa umožňuje poznat důležitou flóru a faunu oblasti, s mnoha endemických druhů a chráněných druhů.

Délka
9 km
Downloadable files selection
Archivos
Imagen Archivo
Título Fichero
Camino de Los Gracioseros
pdf

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
No te lo puedes perder
Imagen
Subtítulo
Stezka Los Gracioseros, Lanzarote
Título
Začátek cesty

Útes El Risco de Famara je oblastí největšího botanického zájmu na Lanzarote, s velkým počtem místních endemických rostlin, zvláště na stěnách útesu. Do této oblasti ve výšce 600 metrů přicházejí s větší četností mraky plné vlhkosti, a ačkoliv téměř neexistuje vegetace, můžeme pozorovat přítomnost lišejníků a mechů, jež využívají tuto vlahost k růstu.

Imagen
Subtítulo
Stezka Los Gracioseros, Lanzarote
Título
Vyhlídka z útesu

Tato vyhlídka nám ukazuje stráň, po které se táhne cesta. Pokud se podíváme, všimneme si tmavší barvy a lávového pole na pobřeží. Lidová moudrost uměla využít jedinou soutěsku blízké sopky Volcán de la Corona, byla nad skaliskem Famara na této západní straně. To způsobilo, že starý svah se začal opracovávat a vytyčila se štěrkovitá cesta, která zmírňuje svislost zbytku útesu Risco.

Imagen
Subtítulo
Stezka Los Gracioseros, Lanzarote
Título
Planina

Famara je jedním ze dvou starých masivů na Lanzarote. Z planiny můžeme vidět za našimi zády svah s vodorovnými lávovými pásy, které se zde vytvořily před 10 miliony lety. Tím, že je vzdálený od moře, je známý jako fosilní svah nebo paleo svah. Planina, kterou procházíme, je prostor s velkým environmentálním významem, protože se zde udržuje jeho původní vegetace.

Imagen
Subtítulo
Stezka Los Gracioseros, Lanzarote
Título
Kamenné stavby

Tuto planinu pod skaliskem původní obyvatelé využívali jako pastvu pro dobytek; kamenné stavby rozeseté po svahu se řídí tímto využitím a pravděpodobně byly v době střídání pastvin pro dobytek sezónní. Kromě toho ve výškách vedle skaliska jsou malé prameny, které zajišťovaly potřebnou vodu pro lidi i stáda, protože útes Famara je hlavním vodonosným místem ostrova, který je jinak velmi suchý.

Imagen
Subtítulo
Stezka Los Gracioseros, Lanzarote
Título
Saliny Río

Tyto saliny jsou nejstarší na Kanárských ostrovech, pravděpodobně jsou domorodého původu. Byly v provozu do 70. let 20. století a jednalo se o starý systém salin z hlíny. Zabírají plochu 90 tisíc metrů čtverečních a na oblázkové pláži mají 3 nádrže, ze kterých se napouští velké solné bazény při rychlém přílivu a které používají tyto odvodňovací kanály k zaplavení saliny. Když se budeme vracet po pláži, ještě můžeme objevit tyto nádrže.

Imagen
Subtítulo
Stezka Los Gracioseros, Lanzarote
Título
Playa Bajo el Risco neboli Pláž Pod Útesem

Při návratu projdeme po této krásné pláži vhodné ke koupání, pokud to dovolí počasí a moře, a jelikož je to panenská pláž, nejsou zde žádná bezpečnostní opatření. Kromě své krásy, pláž má v okolí vynikající ukázku přímořské vegetace, takzvaný pobřežní halofilní pás, kde se nachází rostliny zvyklé na sucho a salinitu prostředí, jako např. traganum Moquinovo, chvojník, porost nori nebo senalka.

Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Nechoďte na místa, kde to není povoleno, a respektujte značení na stezkách. Opuštění povolených cest způsobuje škody na životním prostředí a může být nebezpečné i pro vás a osoby, které vás doprovázejí.
- Bezpečnější je mít zvíře na vodítku.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
3
54784
10 13
262
10045