Las Vegas

Cesta přes tradiční architekturu na jihu Tenerife

Nachází se na jihu Tenerife, venkovní trasa vede přes vísky Las Vegas a vám umožní dozvědět se o jedinečných vlastnostech tradiční kanárské architektury. Túra zahrnuje také návštěvy pramenů a galerií, které vedou vodu do vrchoviny na jihu ostrova. Tato scenérie zahrnuje oblasti kanárských borovicových lesů, ostrovní druhy, jako koště a podrost, stejně jako endemické druhy rostlin s názvem tabaiba, verode a tajinaste.

Dvě hodiny pohodlné venkovské túry

Osm kilometrů trasy a téměř bez změn terénu, s odchodem a příchodem do poustevny Virgen de la Esperanza, výšlap přes vesničku Las Vegas běží podél dlážděných ulic přes dlážděné silnice a lesní stezky až dosáhne okraje přírodního parku Corona Forestal. Díky své lehké obtížnosti lze provést tuhle túru za pouhé dvě a půl hodiny. Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, stejně jako jídlo a chlazené nápoje.

Délka
7,7 km
Localidad
Granadilla de Abona
Downloadable files selection
Archivos
Imagen Archivo
Título Fichero
Circular de las Vegas
pdf

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
No te lo puedes perder
Imagen
Subtítulo
Las Vegas, Tenerife
Título
Kaple Nuestra Señora de La Esperanza

Osada Las Vegas byla prvním osídlením po conquistě neboli dobytí v obci Granadilla. Ještě si zachovává svůj venkovský ráz a pěkné příklady tradiční architektury. Vycházíme od kostela Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, Panny Marie Vtělení, jehož zvon není v budově, ale ve vedlejší zvonici na náměstí kostela.

Imagen
Subtítulo
Las Vegas, Tenerife
Título
Voda a oheň ve vápenci

Brzy poté co začneme stoupat po cestě, potkáme kuriózní etnografický komplex, který je tvořen nádrží vyhloubenou ve vápenci po naší pravé straně a malou umývárnou také na skále po naší levé straně. O něco výš stojí pec se stejnými materiály, které v této jámě u východu z osady spojují vodu a oheň.

Imagen
Subtítulo
Las Vegas, Tenerife
Título
Las Vegas

Název osady a tohoto místa pochází ze způsobu, jakým se vytvářela pole k obdělávání na této straně svahu, byl zde nedostatek vody a zem nepříliš dobré kvality. Hledaly se malé toky, kde se přerušila voda, aby se dala zachytit spolu s bahnem a vytvořil se prostor pro výsadbu. Toto jsou bažiny, které se nacházejí podél tohoto hřbetu, uvnitř něhož je jedna z typických nádrží vyhloubených ve skále na jihu ostrova.

Imagen
Subtítulo
Las Vegas, Tenerife
Título
Řeka v potrubí

Během této vycházky přejdeme přes mnoho vodních potrubí. Zde přejdeme přes trať jižního kanálu, který teče těmito polopřírodními místy bez zakrytí. Je to jeden z hlavních kanálů na ostrově, který vede vodu z podzemních chodeb do vyšší polohy, aby ji později distribuoval do různých oblastí díky gravitaci. Když budeme pokračovat po trase stoupající po „suchém hřbetu” Lomo Seco, všimneme si, že na pravém okraji je závlahový kanál vyhloubený v bílém vápenci, který vedl vodu do chalup situovaných v sousedství.

Imagen
Subtítulo
Las Vegas, Tenerife
Título
Mezi hadinci

Zde podruhé přecházíme přes „suchou strž” Barranco Seco, která nám i přes své jméno ukazuje ve svém korytu jedno z nejzajímavějších míst cesty z botanického hlediska. Jdeme celou cestu v nízké úrovni borového lesa, ačkoliv to nejzajímavější je podrost, v němž najdeme cisty, janovce a zejména v této strži hojně zastoupené hadince.

Imagen
Subtítulo
Las Vegas, Tenerife
Título
Suchý mlýn

Mlýnský rybník vod z Las Vegas zůstává ještě v přijatelném stavu. Musíme si však představit, jak fungoval, jelikož zmizelo vedení vody, kterým se vlévala dovnitř, i vlastní mlýnský stroj. Tento mlýn využíval vodu, která tekla z vrcholu k mletí obilí, a pak ji nechal pokračovat do polí k jejich zavlažování, aniž by se vodou plýtvalo.

Imagen
Subtítulo
Las Vegas, Tenerife
Título
Roura u cesty

Zatímco sestupujeme k novému korytu, podél cesty je malý otvor, kterým se vstupuje do vulkanického tubusu. Na ostrově jsou velmi běžné; vznikly zalitím, které ochladilo jeho svrchní vrstvu, zatímco láva se dále rozlévala vnitřkem až do té doby, než se proud zastavil. Výsledkem je tento typ sopečných jeskyní. Prosím, omezte se jen na shlédnutí vnitřku, ale neriskujte sestup. Je potřeba speciální vybavení a pomoc zkušených osob.

Imagen
Subtítulo
Las Vegas, Tenerife
Título
Staré jeskynní domy

Vyhloubit umělé jeskyně, v mnoha případech s využitím přírodních otvorů, je metoda zděděná po domorodých obyvatelích. Zvláště v zónách, jako jsou tyto v Las Vegas, jsou vápence snadno navrtatelné. Podél cesty vidíme malé seskupení tohoto typu obydlí, které využilo terén a bylo velmi typické pro jižní území ostrova.

Imagen
Subtítulo
Las Vegas, Tenerife
Título
Voda na dřevě

Tato dřevěná stoka, která se udržuje nad strží, je příklad starých vedení vody. Dřevěný kanál, pravděpodobně z impregnovaného dřeva, jde přes průrvu, posazený na kamenném sedle. Vložení moderního tubusu mezi potrubí má určitě dost co dočinění se zachováním tohoto typu stavby, která byla před příchodem cementu a plastových trubek velmi běžná.

Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Nechoďte na místa, kde to není povoleno, a respektujte značení na stezkách. Opuštění povolených cest způsobuje škody na životním prostředí a může být nebezpečné i pro vás a osoby, které vás doprovázejí.
- Bezpečnější je mít zvíře na vodítku.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
1
54784
10 13
262
10045