Puerto de Mogán

Luxusní sportovní přístav s rybářským duchem

Ve sportovním přístavu Puerto de Mogán, na jihu ostrova Gran Canaria, se najde vše, od luxusních jachet až po malé rybářské lodě. 217 kotvišť nabízí místo pro lodě o maximální délce 49 metrů. Hloubka se pohybuje mezi dvěma metry při odlivu po šest metrů při přílivu. Další dostupné služby v marině jsou čerpací stanice, pronájem plachetnic, služby kapitána a ‘travelift’ o nosnosti 70 tun.

Trh a gastronomie v luxusní sportovní marině

Každý pátek probíhá na sportovním molu trh, kde si můžete koupit vše od ovoce po řemeslné výrobky. Marina přístavu Puerto de Mogán garantuje hlídače, který je zde 24 hodin denně, díky čemuž si návštěvníci mohou bezstarostně užít procházku ulicemi či prohlídku kanálů se slanou vodou a den zakončit v některé ze zdejších restaurací, nebo obstaráním zásob do lodě na další plavbu.

Lashings
246
Max draught
12 m./ 2 m.
Max length
45 m.
Drinkable water
Fuel
Catering
Parking
Power
Ship rental
Lashing renting

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
Udržitelnost
Sostenibilidad
- Používejte zařízení zodpovědně a vždy se řiďte pokyny personálu přístavu nebo mariny.
- Nevstupujte do nepovolených oblastí a neprojíždějte jimi.
- Neházejte do moře žádné předměty ani odpad jakéhokoli druhu.
- Respektujte různé prvky veřejného mobiliáře (informační panely, zábradlí, sedadla, osvětlení atd.) a pečujte o ně.
- Používejte odpadkové koše a pokud je to možné, vyhazujte předem vytříděný odpad do příslušného kontejneru. Neodhazujte nedopalky cigaret na zem.
2
255
13 256
262
10045