Marina Lanzarote

Moderní přístav v hlavním městě Lanzarote

Marina Lanzarote se nachází v Arrecife, hlavním městě ostrova Lanzarote, chráněném přehradou Puerto Naos. Poskytuje 380 kotvišť, které pojmou lodě délky 4 až 60 metrů. Každé kotviště má elektrickou přípojku, pitnou vodu a připojení k internetu prostřednictvím plovoucích pontonů. Marina Lanzarote disponuje také jeřábem na 820 tun a ještě dalších 100 tun. V doku si můžete objednat další služby jako je údržba nebo čištění lodí.

Supermarkety, obchody a restaurace v doku

Moderní přístav Marina Lanzarote poskytuje ponor 5 metrů a těží z blízkosti obchodů s námořnickým a technickým vybavením a služeb, které nabízí hlavní město ostrova Arrecife. V blízkosti přístavu se nachází supermarkety, prádelny, butiky, ale i restaurace nebo cukrárny. Na promenádě je také pošta a několik bank.

Lashings
380
Max draught
5 m
Max length
60 m
Drinkable water
Fuel
Catering
Parking
Power
Schools
Ship rental
Lashing renting

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
Udržitelnost
Sostenibilidad
- Používejte zařízení zodpovědně a vždy se řiďte pokyny personálu přístavu nebo mariny.
- Nevstupujte do nepovolených oblastí a neprojíždějte jimi.
- Neházejte do moře žádné předměty ani odpad jakéhokoli druhu.
- Respektujte různé prvky veřejného mobiliáře (informační panely, zábradlí, sedadla, osvětlení atd.) a pečujte o ně.
- Používejte odpadkové koše a pokud je to možné, vyhazujte předem vytříděný odpad do příslušného kontejneru. Neodhazujte nedopalky cigaret na zem.
3
255
13 256
262
10045