Vyhlídka Mirador del Balcón

Vyhlídka zavěšená na útesu

Ohromující vyhlídka se nachází v blízkosti západního výběžku Gran Canaria na útesu, padajícím svisle do nekonečných modrých vod Atlantského oceánu. Získáte odtud skvělý výhled na „la cola de dragón“ (dračí ocas), stěnu s útesy na pobřeží s klikatými vrcholy, která svým tvarem připomíná mytologickou příšeru. Obrátíte-li zrak zpět do vnitrozemí ostrova, uvidíte útes La Arena a široké a zelené údolí La Aldea de San Nicolás.

Projížďka autem po ostrově Gran Canaria

Vyhlídka s informačními tabulemi umístěná na silnici GC-200 je povinnou zastávkou na cestě kolem ostrova. Každý návštěvník by měl sestoupit po kamenném schodišti, vedoucím k visuté vyhlídce, která dává místu jeho pojmenování „balkon“. Milovníci velkolepé krajiny se nebudou schopni odtrhnout a zůstanou tu co možná nejdéle nasávat vůni moře a neuvěřitelnou směs barev, kterou vyhlídka nabízí. Ale cesta pokračuje a před vámi je celá řada jiných zajímavostí.

Altitude
69 m
Landscape type
Přírodní
Chráněné území
Přírodní park
Hiking trails
Parking
Public transport
Localidad
La Aldea de San Nicolás

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Respektujte různé prvky veřejného mobiliáře (informační panely, zábradlí, sedadla, dalekohledy a teleskopy atd.) a pečujte o ně.
- Respektujte značení na stezkách. Opuštění cest a prostor, které jsou k tomu určeny, poškozuje životní prostředí a může být nebezpečné pro vás i pro osoby, které vás doprovázejí.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
2
10
262
10045