Vyhlídka Roque de los Muchachos

Vyhlídka na vrcholu hory na La Palma

Vyhlídka Roque de los Muchachos se nachází na vrcholku hory na ostrově La Palma, jednom z míst na světě s nejlepší oblohou pro astronomická pozorování. Úpatí nabízí úchvatný pohled na obrovský sopečný kráter o hloubce 1 500 metrů porostlý stromy, s lávovými kameny roztodivných tvarů, který byl prohlášen národním parkem. Pro toho, kdo navštíví ostrov La Palma, je to povinná návštěva. Ti, kdo trpí závratěmi, se na velkolepost této podívané musí předem trochu připravit.

Procházka po okraji Caldera de Taburiente

Chcete-li se seznámit s tím, jak vznikl tento neobvyklý kráter na ostrově La Palma, navštivte informační středisko národního parku Caldera de Taburiente u parkoviště. Pokud s sebou máte vhodnou obuv, vodu a ochranu proti slunci, vydejte se na procházku po stezce GR-131, procházející podél celého okraje kráteru. Když je nebe bez mraků, nakloňte se nad moře a nezapomeňte pořídit fotky ostrovů Tenerife, La Gomera a El Hierro.

Altitude
2.426 m
Landscape type
Přírodní
Chráněné území
Národní park
Hiking trails
Interpretation center
Parking

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Respektujte různé prvky veřejného mobiliáře (informační panely, zábradlí, sedadla, dalekohledy a teleskopy atd.) a pečujte o ně.
- Respektujte značení na stezkách. Opuštění cest a prostor, které jsou k tomu určeny, poškozuje životní prostředí a může být nebezpečné pro vás i pro osoby, které vás doprovázejí.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
5
9
10
262
10045