Vyhlídka Mirador de Cherfe

Nejzajímavější výhled na Teno

Z vyhlídky Cherfe se otevírá panoramatický výhled na západní část ostrova Tenerife s tak významnými prvky, jako je nejvyšší hora Španělska Teide. I pohled na tuto sopku je neobvyklý, protože se jedná o jeho málo známou západní tvář. Před horou Teide se nachází sopka Chinyero a krásné údolí Santiago, a když se otočíte, uvidíte ostré hrany pohoří Teno a horskou vesnici Masca a také ostrovy La Gomera a La Palma, zdvihající se nad Atlantikem.

Vyhlídka blízko Masca

Vyhlídku tvoří dvě protilehlé výhybny oddělené silnicí TF-346, která spojuje vesnice Masca s vesnicí Santiago del Teide. Nejsou zde k dispozici žádné služby, ale můžete využít pojízdnou kavárnu, kde vám nabídnou občerstvení a potravinářské výrobky typické pro tuto oblast. Malý výběžek na boku vyhlídky se stal nejoblíbenějším místem k pořizování fotografií této krásné oblasti.

Altitude
1.100 m
Landscape type
Přírodní
Chráněné území
Venkovský park
Hiking trails
Parking
Recreation areas
Restoration
Localidad
Santiago del Teide

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Respektujte různé prvky veřejného mobiliáře (informační panely, zábradlí, sedadla, dalekohledy a teleskopy atd.) a pečujte o ně.
- Respektujte značení na stezkách. Opuštění cest a prostor, které jsou k tomu určeny, poškozuje životní prostředí a může být nebezpečné pro vás i pro osoby, které vás doprovázejí.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
1
10
262
10045