PRVNÍ OBYVATELÉ KANÁRSKÝCH OSTROVŮ

Kanárské původní obyvatelstvo bylo berberského původu a Kanárské ostrovy obývalo až do dobytí Kastilského království v letech 1402 a 1496. Ačkoli všichni obyvatelé měli společné kořeny, každý ostrov měl své vlastní zákony a zvyky, což často bylo příčinou střetů mezi obyvateli. Má se za to, že první obyvatelé přišli na ostrovy přibližně v V. století našeho letopočtu a že zde žili izolovaně a vytvořili si vlastní kulturu a životní styl přizpůsobený divokému a sopečnému prostředí.

Contenido

Kanárské původní obyvatelstvo jako jediné obývalo oblast Makaronésie. Většina žila v jeskyních, ačkoli na ostrovech Lanzarote a Gran Canaria byly nalezeny ostatky sídlišť s ekonomikou založenou na lovu a chovu hospodářských zvířat nebo, ve zvláštních případech, na zemědělství. Autochtonní zvířata, jako kozy a ovce, hrály důležitou roli v jejich životě, protože kromě sýru, másla a masa se využívala jejich kůže jako oblečení a kosti k výrobě nástrojů. Los Guanches jsou příkladem vývoje v extrémním prostředí a dnes je můžete poznat zblízka, a to díky významnému dědictví a archeologickým ostatkům, které po sobě v průběhu historie zanechali.

 

Imagen
Contenido

Archeologický park Cenobio Valerón je obrovskou kolektivní sýpkou, kterou původní obyvatelé ostrova Gran Canaria používali ke skladování obilovin. Tato sestava má více než 300 sil vyvrtaných do měkké skály a vzájemně propojených na různých úrovních. Park můžete navštívit zdarma a procházet se libovolně po tomto díle prehistorické technologie a zároveň poznávat kulturní dědictví ostrova. Pokud chcete, také si můžete pronajmout průvodce, aby vám vysvětlit všechna tajemství této stavby podrobně.

Imagen
Contenido

La Cueva Pintada (Jeskyně s malbami) je jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na ostrovech. Součástí sestavy je usedlost, kterou obklopuje jeskyni vytesanou do skály. Abyste se k ní dostali, musíte nejdříve přejít přes molo vybudované nad troskami staré osady, kde si můžete prohlédnout, jak byla starověká obydlí uspořádána a distribuována. Poté, co vstoupíte do jeskyně, překvapí vás geometrické motivy , které zdobí její stěny, jasný příklad uměleckých prezentací tehdejší doby. Díky skleněné kopuli, která chrání celou klenbu je můžete pozorovat opravdu zblízka.

Imagen
Contenido

Stejně jako jiné civilizace, domorodí obyvatelé Guanches také praktikovali pohřební rituál mumifikace. Různé studie ukázaly, že jejich technika s stupeň dokonalosti dosáhl úrovně srovnatelné s jinými kulturami, jako například egyptskou. A ačkoli tento rituál byl zvykem pouze původních obyvatel na Tenerife a Gran Canaria, v současné době jsou mumie považovány za hlavní ostatky kultury Guanche.

Chcete-li je vidět zblízka, můžete navštívit Muzeum přírody a člověka na Tenerife (Archeologické muzeum), kde najdete více než 140 nabalzamovaných ostatků a 12 kompletních mumií. Mezi nimi i ty nejstarší na ostrovech, kterým je více než 1700 let.

Imagen
Contenido

I když od začátku kastilské rekonquisty v XV. století přítomnost domorodých obyvatel na ostrovech slábla, různé výzkumné práce současného kulturního povědomí přispěly k tomu, aby byla kultura Guanche přítomna na všech ostrovech. A tak na ostrově La Palma najdete jeskyni Cueva de Belmaco, na ostrově Hierro Julan, na ostrově Gomera Archeologické muzeum a na ostrově Gran Canaria Muzeum Kanárských ostrovů, na všech uvedených místech najdete bohaté historické dědictví, které vám přiblíží minulost Kanárských ostrovů.

Imagen