La Llanía

Jedna z nejoblíbenějších tras na El Hierro

Pohodlná chůze dvou hodin je nejlepší způsob, jak objevit úžasné kontrasty, která obklopuje ostrov El Hierro. Trasa La Llania, jedna z nejoblíbenějších na ostrově, je součástí Valverde, na severovýchodě, pro prozkoumání ohromující krajiny. Bříza, husté a vlhké lesy, vede k cestám plné kapradin, které vedou k měkké a nahé půdě a k černému písku jednoho z nejlépe zachovaných kalder ostrova, a které předchází nádhernou krajinou v El Golfo. K dispozici je sedm kilometrů tam a zpět s velkým množstvím kouzla a krásy.

Poznat fontánu La Llania a údolí v El Golfo

Tato verze XL trasy, vezměte si na to dobré boty, začíná u fontány La Llania. Impozantní vřesoviště a vrtošivé lišejníky jsou opuštěné přes Morcillo; vavřín zůstane pozadu a vlhkost také. Po průchodu přes zdroj Lomo, se prochází spálenou plochou, kde se opět buduje osídlení, dokud nedosáhnete vyhlídku na nádhernou kalderu Fireba. Přes tím, než údolí El Golfo, s jeho obrovskými útesy a roklí Salmor, ukončí cestu, měli byste vidět Bailadero de Las Brujas, místo s legendou.

Délka
7 km
Downloadable files selection
Archivos
Imagen Archivo
Título Fichero
Ruta de la Llanía
pdf

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
No te lo puedes perder
Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Vřesovcový les El Brezal

Stezka vniká do vřesovcového lesa s názvem El Brezal, kde se však paradoxně nacházejí častěji voskovníky. Toto místo je na ostrově nejdeštivější a díky hojným srážkám jsou tyto keře velké. Nejprve v lese narazíme na paseku s názvem La Chapa Pablo, Pablova placka. Tuto první část trasy procházíme hustým, subtropickým vavřínovým lesem s uzavřenými korunami stromů. Prostředí je vlhké a vyskytuje se zde mnoho lišejníků a mechů. Zvláště vynikají dvě impozantní kanárské borovice, které nám připomínají, že přítomnost voskovníků a vřesovců je přeci jen na tomto jižním svahu určitou anomálií vzniklou v důsledku hustých mlh obtěžkaných vlhkostí, které přicházejí od prudkého srázu údolí El Golfo.

Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Procházka kapradinami

Cesta se stáčí k jihu podél začínajícího koryta malé strže. V důsledku geologického mládí ostrova El Hierro je síť strží ještě málo rozvinutá. Zvláště zde vyniká přítomnost kapradin podél cesty. Nejhojnějším druhem je kapradí obecné neboli hasivka orličí. Jedná se o nejběžnější druh kapradin na ostrově a jejich listoví může měřit až dva metry. Tato kapradina snáší světlo a částečně i teplo, proto ji najdeme v méně vlhkých částech lesa.

Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Zatáčka se zítkami

Přejdeme silnici směřující do hlavní lesní rekreační oblasti ostrova, Hoya del Morcillo. Pokračujeme lesní oblastí, ale typ lesa se zde velice změnil. Díky menší vlhkosti nechaly voskovníky prostor vřesovcům, které jsou méně náročné na vlhkost a odolnější vůči slunci a suchu.

Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Mýtina Montaña de La Fuente

Tato paseka značných rozměrů se nachází na úpatí Pramenité hory, Montaña de la Fuente. Tato plošina nám připomíná důležitost chovu dobytku na ostrově El Hierro, protože je spojeno s pastevectvím. Na takovýchto místech se sháněl dobytek, když již byl v blízkosti obce a jatek, a španělský termín pro něj je původem z Andalusie.

Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Pramen Fuente del Lomo

Tento pramen ztracený v horách je součástí historie ostrova, a to jednoho z nejtěžších období, poválečné doby. Byl postaven ve 40. letech minulého století hospodářským velením Kanárských ostrovů jako napajedlo pro dobytek. Kromě něho byla postavena i vodní nádrž na pitnou vodu a oddělena tak spotřeba vody pro zvířata a lidi. Není tomu tak dávno, jistě ne pro starší pamětníky, kdy jim vodu dovážely domů do cisteren nákladní vozy nebo se s nádobami chodilo k pramenům, kde se tvořily dlouhé fronty, protože vody vytékalo málo.

Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Spáleniště

Hrozivý požár spálil v září r. 2006 1400 hektarů horské krajiny ostrova El Hierro. Tento úsek stezky La Llanía křižuje oblast, která byla ohněm plně zasažena. Požár byl v této zóně zvládnut až po vystoupání do místa El Pinar. Je zajímavé sledovat, jak vegetace postupně roste. Na jedné straně se vzpamatovávají některé mladé borovice a na druhé straně díky sázení buků a vřesovců nabývá vegetace pozvolna na objemu.

Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Sopečná kotlina Hoya de Fireba

La Hoya de Fireba je úchvatnou sopečnou prohlubní ze středního období vulkanické historie ostrova. Navíc se jedná o nejlépe zachovanou sopečnou kalderu ostrova, protože na El Hierru existují pouze tři kotlovité prohlubně tohoto typu. Kaldera se nachází ve středu vrcholu tří hřbetů, které dávají ostrovu tvar nepravidelné hvězdy. Tento úžasný kráter měří ve vnitřním průměru 259 metrů a je hluboký 110 metrů. Jeho dno se sopečným popelem je ploché. Sestup dovnitř do kráteru je magickým zážitkem, uvnitř kaldery totiž existuje zvláštní přírodní atmosféra a ticho, přerušované pouze přeletem ptáků. Jižní strana kaldery je vystavena pasátům, které vanou přes sráz El Golfo, což zde umožnilo vznik lesa, v němž rostou voskovníky a vřesovce. Severní strana však zůstává téměř bez vegetace. Na dně kaldery byla kdysi malá oblast využívaná k pěstování brambor tzv. na sucho. Do kráteru bylo možné sestoupat díky cestičce, která byla v současnosti obnovena.

Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Vyhlídka na kotlinu Hoya de Fireba

Tato vyhlídka se nachází na jižní straně okraje kaldery, přímo nad oblastí se sedimenty vulkanického popele chrleného sopkou, škváry na ostrovech známé pod názvem „picón”. Nalevo od vyhlídky se tyčí vrchol Fireba, na němž jsou za vlhkých dnů k vidění zvláštní barevné kontrasty. Za jasných dnů je z vyhlídky nádherný výhled na další ostrovy jako La Gomera a Tenerife. Přesně tímto jižním okrajem kaldery, kde je umístěna vyhlídka, prochází dlouhá cesta Panny Marie, Camino de la Virgen, z Dehesy do Valverde. La Hoya de Fireba se nachází na hranicích mezi oblastmi La Llanía a La Mareta, kudy při fiestách putuje Panna Marie z jedné vsi do druhé. V La LLaníi předává obec El Golfo Pannu Marii obci El Pinar a dále ji vítají v La Maretě v obci Isora.

Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Tančírna čarodějnic

K této nevelké plošině, Bailadero Las Brujas, která byla před novým osídlením lesní mýtinou, se pojí lidové pověsti o čarodějnicích. Tradovalo se, že na tomto místě nerostou stromy proto, že zde tančí čarodějnice. Víra v kouzla je v podvědomí obyvatel El Hierra a obecně i ostatních obyvatel Kanárských ostrovů velmi silně zakořeněná. Místa, kde tančily čarodějky, se nazývala tančírnami, bailaderos. Existují na všech ostrovech, i když tento název se také připisuje místům, kde původní obyvatelé nechávali dobytek bez jídla, aby bučel a vyprosil si tak na božstvech déšť. Odtud pravděpodobně pocházel název „baladero” (balar znamená bučet), který se nakonec smísil s čarodějnými praktikami a změnil se na „bailadero”.

Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Vyhlídka La Llanía

Tato vyhlídka je jedinečným přírodním balkonem nad lokalitou El Golfo. Vepředu jsou vidět výběžky se subtropickým vavřínovým lesem, který šplhá po stěnách vytvořených obrovským zřícením, jež na mořské dno strhlo značnou část ostrova. Údolí El Golfo vzniklo pádem země v důsledku zemské přitažlivosti, protože ostrov byl příliš vysoký. To vedlo k nestabilitě, jež skončila obří destrukcí. Proto vidíme neobvyklé útesy, v některých místech prakticky kolmé jako skaliska Tibataje, které pokračují v moři jako Roques de Salmor. Nalevo od nás vidíme méně příkrou oblast, sopku Tanganasoga, jednu ze sopek, které pomohly vyplnit nížinu vytvořenou zřícením země, po němž vznikla údolní část oblasti El Golfo.

Imagen
Subtítulo
Trasa: La Llanía, El Hierro
Título
Vřesovce v La Llaníi

Tento vřesovec je dokladem toho, jak důležitý je horizontální déšť. Zachytává totiž vodu z mlhy, kterou pohánějí pasáty. Tak jako u vavřínovitého stromu garoé dochází na větvičkách a listech vřesovce ke kondenzaci a z mlhy vznikají kapky. Vycementovaná zem zabraňuje tomu, aby voda pronikala pod povrch, a díky ní se plní nádrž u úpatí stromu. Tato voda zachycená tak geniálním způsobem teče do pramene Fuente de La Llanía, kde začínala i končí tato trasa po severním okraji mesety Nisdafe. I přesto, že tento zdroj není velký, po celý rok plní vodou „nový pramen” v La Llaníi tak, že někteří obyvatelé si k němu chodí s nádobami pro vodu.

Udržitelnost
Sostenibilidad
  • Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
  • Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
  • Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
  • Nechoďte na místa, kde to není povoleno, a respektujte značení na stezkách. Opuštění povolených cest způsobuje škody na životním prostředí a může být nebezpečné i pro vás a osoby, které vás doprovázejí.
  • Bezpečnější je mít zvíře na vodítku.
  • Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
7
54784
10 13
262
10045