Los Ajaches

Dlouhé túry přes geologické stopy Lanzarote

Nachází se v jihovýchodní části Lanzarote, Los Ajaches je velký sopečný útvar, který zabírá jih ostrova, s masivem v oblasti kamenité pláně na návětrní a závětrní straně. Tato oblast významného archeologického dědictví, kde najdete jeskyně, otisky a stopy starých pastvin, se nachází v obci Yaiza. Tato oblast, nejstarší z ostrova, je stále předmětem intenzivní erozní proměny, která za posledních 10 milionů let vytesala rokle, přes které tahle přírodní trasa prochází.

„Tabaibas“ a kroví na pusté cestě

Vzdálenost šesti kilometrů pozoruhodného poklesu, což zvyšuje stupeň obtížnosti. Túra Los Ajaches začíná v obci Femés na stezce, pěší zóně a silnici. Přírodní prostředí nabízí možnost poznávání vegetace, která se skládá ze suchých křovin, s přítomností „tabaibales“ ve více chráněných oblastech. Populace zvířat zahrnuje stepní ptáky a draví ptáky, kromě mořských ptáků na pobřežních útesech. Nezapomeňte na vhodnou obuv, stejně jako jídlo a nápoje.

Délka
5,8 km
Public transport
Downloadable files selection
Archivos
Imagen Archivo
Título Fichero
Los Ajaches
pdf

TENERIFE

TENERIFE

GRAN CANARIA

GRAN CANARIA

FUERTEVENTURA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

LANZAROTE

LA GRACIOSA

LA GRACIOSA

LA GOMERA

LA GOMERA

LA PALMA

LA PALMA

EL HIERRO

EL HIERRO
No te lo puedes perder
Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Femés

Naši trasu začneme ve vsi Femés stojící na začátku údolí stejného jména. Její umístění má dvojí důvod: ze strážní věže Femésu, před nímž se otevírá pláň a pobřeží, byl hlídán příjezd maurských pirátů a díky vodě v údolí pod domy se rozvíjelo zemědělství v tzv. zasypaných sadech. Půdu v nich přikrývá „picón” neboli sopečná škvára, která zadržuje vlhkost a přispívá k lepšímu růstu rostlin.

Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Vyhlídka na rokli Barranco de la Higuera

V proláklině nad obcí Femés nás kozí farmy upozorňují na to, že vstupujeme na dobytkářské území. U nohou nám leží Barranco de la Higuera, fíkovníková rokle, ve tvaru písmene U s plochým korytem. Zdejší mírné svahy nám ukazují, jak silnou erozí místo prošlo, zejména v minulosti, kdy na ostrově více pršelo a působením deště vznikla tato forma eroze.

Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Proláklina Degollada Pico Redondo

Projdeme mezi dvěma hlavními vrcholy oblasti Los Ajaches: „kulatým vrchem” Pico Redondo a „olivovým vrchem” Pico de la Aceituna. Stáří tohoto horského masívu se odhaduje na patnáct milionů let. Od tohoto místa budeme procházet krajinou, kde v nedávné minulosti neprobíhala žádná sopečná aktivita, proto je hlavní modelující silou v krajině eroze. Budeme se tudíž kochat mírnější a oblejší krajinou, než v ostatních částech ostrova.

Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Degollada del portugués, Portugalcova proláklina

Na tomto místě opustíme výhledy na velkou pláň Rubicónu se sopkou „barevné hory” Montaña Colorada na jihovýchodním okraji ostrova. Zahájíme zde cestu po starobylých roklích. První z nich je rokle s domkem, kde můžeme pozorovat zbytky ochozů v korytu, díky nimž se zužitkovala stékající dešťová voda pro zemědělství. Systém ochozů tvořily mírně nakloněné hliněné zdi ohraničující sady, které se po dešti naplnily vodou z koryta toku a bylo poté možné zavlažovat plodiny.

Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Rokle Barranco de Juan Perdomo

Tato rokle patří v masívu k největším a má široké, dobře stavěné řečiště. Nejzajímavější je zde zvláštní rostlinný druh na jejím písčitém dně podobající se malým melounům, které jsou kanárským endemitem.

Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Playa levantada, zdvižená pláž

V této rokli jsou po straně naší trasy vidět haldy pocházející z hornické činnosti, která probíhala v paleontologickém nalezišti, pláž a zkamenělé duny. Poznáme ji podle světle žluté barvy a množství vytesaných kamenných bloků podél cesty. Tento typ zdvižených pláží může mít dvojí původ – buď došlo ke změnám mořské hladiny, nebo k tektonickým pohybům, které je zdvihly. Toto naleziště se nachází zhruba 50 m nad současnou hladinou moře.

Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Torreta – nížiny Rubicónu

Nacházíme se v oblasti s povrchovými archeologickými nálezy, které se připisují původním obyvatelům Lanzarote, majům. V hromadách kamenů, které ukazují na oblast s největším množstvím nálezů, byly objeveny zbytky kamenných a kostních nástrojů a keramiky, včetně zbytků mořské fauny, pravděpodobně ze sběru mořských plodů na pobřeží.

Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Playas de Papagayo, papouščí pláže

Soubor zátočin s plážemi s bílým pískem organického původu je jedním z nejkrásnějších pobřežních míst na ostrově. Vykoupat se zde po ušlých kilometrech a před závěrečnou etapou není špatný nápad. Jsou tu navíc restaurační zařízení k posílení a doplnění tekutin. Díky panenskému charakteru a začlenění do chráněné oblasti jsou tyto malé pláže kouzelným prostorem, kde stále roste typická vegetace pobřežního pásu a lze se těšit z přírody.

Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Rubicón

V této malé roklině se nachází archeologické naleziště jedinečné hodnoty – zbytky prvního evropského města na Kanárských ostrovech. Pamětihodné jsou zvláště studny, jež ve 14. století sloužily Normandům, kteří začali Kanárské ostrovy dobývat. Jejich snaha vyvrcholila téměř o století později. Proto bylo v této oblasti první evropské osídlení, San Marcial del Rubicón. V další zátoce se setkáme s pecí vápna, další zajímavou památkou, která využívala vápenatý povrch pobřežních nížin umístěných za pláží.

Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Hrad Castillo de las Coloradas

Tato malá vojenská bašta, známá pod názvem Castillo de Las Coloradas nebo Castillo del Águila (hrad barevných nebo hrad orla), pochází z 18. století. Byl postaven v r. 1741 k obraně jihu ostrova před útoky maurských pirátů, kteří pravidelně připlouvali z blízkého afrického pobřeží a pustošili Lanzarote. V r. 1769 musel být přestaven, protože při jednom pirátském vpádu utrpěl značné škody. Od té doby má tvar komolého kuželu a vstupuje se do něj přes padací most.

Imagen
Subtítulo
Los Ajaches, Lanzarote
Título
Playa Blanca, bílá pláž

Stezka končí v centru pobřežní obce Playa Blanca, která se v posledních letech 20. století změnila z malebné rybářské vesničky na jednu z hlavních turistických oblastí Lanzarote. I přesto to vypadá, že uličky v centru a pláž si chtějí i dnes zachovat kouzlo dob minulých, před rozvojem turistického ruchu na ostrově.

Udržitelnost
Sostenibilidad
- Nikdy nenechávejte v okolí jakýkoli odpad, včetně nedopalků cigaret. Potravinový odpad přispívá k množení hlodavců a divokých koček, které představují vážnou hrozbu pro volně žijící zvířata.
- Respektujte zvířata, neobtěžujte je a nekrmte je. Pokud uvidíte zraněné zvíře, můžete zavolat na tísňovou linku 112. Netrhejte květiny ani rostliny.
- Nesbírejte ani neodnášejte kameny nebo jiné prvky z přírodního prostředí. Neměňte prostředí tím, že je budete hromadit a vytvářet z nich smutně proslulé "věže".
- Nechoďte na místa, kde to není povoleno, a respektujte značení na stezkách. Opuštění povolených cest způsobuje škody na životním prostředí a může být nebezpečné i pro vás a osoby, které vás doprovázejí.
- Bezpečnější je mít zvíře na vodítku.
- Snažte se nerušit klid prostředí nadměrným hlukem (hlasitá hudba, křik...).
3
54784
10 13
262
10045